Дирекция "Местни данъци" в Община Варна с важно съобщение за гражданите

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция "Местни данъци“ към Община Варна. Декларациите, подадени след този срок, не пораждат правни последици. 

Възможностите за подаване на декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ) са следните:

1. В офисите на Дирекция "Местни данъци“:

- Бул. "Сливница" No 191 (сградата на Изчислителен център ), работно време с граждани: 09.00 - 17.30 ч.;

- Площад "Мусала" - "Информационен център“, работно време с граждани: 09.00 -12:30 ч. и от 13:30 - 17.00 ч.;

- Кв."Виница“, сградата на кметство "Приморски“, работно време с граждани: 9:00 -17:00ч. с почивки от 10:30 - 10:45ч.; 12:30 - 13:00ч.; 15:15 - 15:30ч.;

2. С лицензиран пощенски оператор

3. Електронно, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление“


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар