Центрове във Варна подпомагат преброяването

До 10 октомври ще продължи втория етап от Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Преброяването 2021 се провежда в периода 7 септември - 10 октомври 2021 г. и преминава на два етапа:
 Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 30 септември 2021 година. Етапът приключи в 24.00 ч. на 30 септември със затварянето на информационна система „Преброяване 2021“.
 Втори етап - чрез посещение на домакинствата. В периода от 18 септември 2021 г. до 10 октомври 2021 г. преброителите посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.
В периода до края на Преброяване 2021 в страната са открити подпомагащи центрове, в които всеки, който още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно да може да го направи с помощта на експертите в тези центрове.

Разкриването на центровете се налага, тъй като много преброители се отказват от предварително поетите ангажименти, основно заради нарастващия риск от COVID-19. Проблемът е най-вече в големите градове, където живее значителна част от населението на страната.

За районите на град Варна подпомагащите центрове са с работно време от 8.30 до 17.00 ч. и се намират на следните адреси:
 район Приморски - бул. "Генерал Колев" № 92;
 район Одесос - ул. "Стефан Караджа" № 30;
 район Младост - ж.к. "Трошево", бл. 10;
 район Аспарухово - бул. "Народни будители" № 2
 ТСБ - Североизток, отдел „Статистически изследвания - Варна“ - бул. "Сливница" №
191, ет. 5

При желание всеки би могъл да издиктува кода си и на телефонните линии на преброяването – *2021 и (02) 9078 430, както и на телефон за област Варна - (052) 575 249
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар