Благомир Коцев е назначен за областен управител на област Варна

Министерският съвет прие решение, с което назначава Благомир Коцев за областен управител на област Варна и освобождава досега заемащия длъжността Марио Смърков.

Благомир Коцев притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Корабоплаване, търговия и финанси“, придобита от „Сити юнивърсити - Лондон“, Великобритания.

Притежава дългогодишен управленски опит в частния сектор - в сферата на управлението на кораби и корабособственост, както и на ресторантьорството и хотелиерството.
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар