Без ток във Варна и областта на 30 март

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток на 30 март, ще са следните места във Варна и областта:

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - с. Златина - абонатите, електрозахранени от ТП 1

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Невша – абонатите, електрозахранени от ТП 5, ТП 9 Дюза, ТП 10 Лагер.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с.Венчан.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - Варна, кв. Аспарухово – ул. Марагидик, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Янтра, ул. Найчо Цанов, ул. Лонгоз, ул. Костур, ул. Кантона, ул. Камчия, ул. Злетово, ул. Дедеагач

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - Варна, кв. Трошево - ул. Тихомир бл. 41, 42, ул. Милосърдие № 10, от №13 до № 33, ул. Иван Нивянин от № 2 до № 18, ул. Младежка бл. 4, бл. 27, ул. Иваница Данчев № 16, ул. Драгаш № 32, ОУ "Добри Чинтулов" на ул. Милосърдие № 12, ДГ № 28 "Пролет" на ул. Милосърдие № 10.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Манастир – ТП 1, ТП 2, МТП 3, и ТП Хижа ловката

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Добрина, гр. Провадия – абонатите, електрозахранени от КТП Горско стопанство Провадия.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Сава, фирма ФЪЦ 1 ЕООД, с. Цонево - абонатите, електрозахранени от ТП 16 ПС Стената Цонево, ТП Шибър Сава.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Цонево.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Китен - абонатите, електрозахранени от ТП 1 и МТП Дивес, гр. Дългопол - абонатите, електрозахранени от МТТ Глобул Дългопол и ТП Газстрой.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Славейково, с. Черноок.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Езерово - ул. Аладън, ул. Васил Левски, ул. Искър (абонати, електрозахратени от ТП 3)

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - Варна - ул. Дончо Ватаха № 6, ул. Крайезерна от № 1 до № 53, ул. Панайот Хитов от № 1 до № 27, ул. Ралица № 1, ул. Тодор Влайков № 64 до № 84. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се изключва целия трафопост.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - Варна - ул. Велчова завера, ул. Кап. Дядо Никола, ул. Крайезерна № 49, 50, ул. Мануш Войвода, ул. Наум от № 43, до № 98, ул. Панайот Хитов от № 10 до № 36, ул. Петко Напетов от № 42 до № 74, ул. Пробуда, ул. Проф. Кирил Попов № 14, ул. Тодор Влайков от № 86 до № 92, ул. Хъшове. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се изключва целия трафопост.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - Варна, част от м-ст Евксиноград, м-ст Малко Ю, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Студен извор (абонатите, електрозахранени от ТП 964)

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Варна, м-ст Ракитника - абонатите, електрозахранени от ТП 1514

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Бързица – абонатите, електрозахранени от ТП 2

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Вилна зона на гр. Провадия - абонатите, електрозахранени от ТП 40 Провадия и КТП Горско стопанство

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Варна - ул. Д-р Иван Селимински бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Красимир.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Дългопол.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Брестак - абонатите, електрозахранени от МТП 6

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Невша - абонатите, електрозахранени от ТП 1

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Белоградец - абонатите, електрозахранени от ТП 5

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Ветрино - абонатите, електрозахранени от ТП 4

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Щипско.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Суворово.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Равна - абонатите, електрозахранени от ТП 1


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар