БАКР: Община Варна e с устойчиво финансово развитие

На 10.11.2022 година Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ потвърди отново кредитния рейтинг на Варна: дългосрочен - /ВВВ/ перспектива: стабилна, краткосрочен - /А-3/. Членовете на Рейтинговия комитет са провели обстойна дискусия за измененията на финансовото състояние на общината за петгодишен период и оценка на всички фактори. 
 
В доклада се посочва, че през първото шестмесечие на годината Община Варна генерира положителен оперативен резултат в размер на 43,2 млн. лв., който е с 15,6 % по-голям от този за съответния период на предходната година. Движението на собствените приходи също е благоприятно, с годишен ръст от 8,9%. Към месец август т.г. Община Варна продължава да се характеризира с нулеви просрочени задължения.

Стабилната перспектива към рейтингите на Община Варна отразява очакванията за устойчиво финансово развитие с преодоляване на ефектите от ковид кризата, посочват експертите. Доколкото рейтингът на общината е ограничен от рейтинга на Република България, положително влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от нея рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите агенции, признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар