20.8% от населението в област Варна живее с материални лишения през 2020

През 2020г. линията на бедност в област Варна e 480.00лв. средномесечно на лице от домакинство, при 451.00лв. за страната, предаде Радио Варна

При този размер на линията под прага на бедност за област Варна са били 24.0% от населението наобластта, при 23.8%  от населението на страната.

Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям със 7.3процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 27.5и 20.2%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 8.8%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 2.9 процентни пункта.

Най-голям брой лица в област Варна изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (52.0%), възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (36.8%), както и ограничения при отоплението на жилището си (22.1%).

Успоредно с това 0.7% от лицата не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 0.6% -цветен телевизор, 5.0% -автоматична пералня.

24.0% от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 31.8% от лицата не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден.

През 2020г. 20.8% от населението в област Варна живее с материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).

Информацията е от Териториално статистическо бюро - Североизток
Снимка: Полина Тодорова


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар