Варна ще представи страната на състезание за социални иновации от Европейската комисия

Европейското състезание за социални иновации избра 30 полуфиналисти с идеи за превръщане на местните предизвикателства във възможности за младите хора в икономиката. Beehive e единственият представител от България сред 30 проекта избрани от общо 700 кандидатствали. Всички участници са от различни държави и кътчета на Европа с фокус Хоризонт 2020, представляващи 20 различни националности. Идеята е за създаване на High tech pre-accelerator for students (Високотехнологичен ускорител за студенти). Учениците ще имат достъп до най-съвременната технология, разработена от новосъздадени фирми, която се интегрира и включва новаторски начин на обучение, чрез IT, 3D печат, виртуална реалност, блок-верига и др. Програмата ще отнеме 6 седмици и ще бъде предложена за част от учебната програма на училищата в община Варна. Учениците ще могат да помогнат на високотехнологичните стартиращи фирми и съвместно да създадат нови. Програмата може да бъде разширена в други градове и региони. Състезанието ще подпомогне избраните участници да разработят своите концепции и ще осигури финансиране от 50 000 евро на всеки от трите най-обещаващи проекта, за да превърнат идеите си в реалност. Избраните полуфиналисти ще посетят тридневна наставническа академия в Клуж-Напока, Румъния. С помощта на индивидуален ментор всеки полуфиналист ще разработи подробен бизнес план, за да очертае как ще тества и прилага тяхното решение. Десет финалисти ще бъдат избрани да изложат идеята си на церемонията по награждаването в Брюксел през ноември 2018 г., на която ще бъдат присъдени трите награди. Европейският конкурс за социални иновации, стартиран в памет на Диого Васконелос, е награда за предизвикателства, организирана от Европейската комисия в държавите-членки на ЕС и страните, асоциирани към Хоризонт 2020, сега е шестото издание. От новаторите бе поискано да се възприеме подход, основан на място. Това означаваше, че за да бъдете успешни в конкурса, трябваше да се създадат иновации за определено място и да се отговори на конкретни местни условия, предизвикателства и възможности.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар