В Камчия провеждат семинар „Говорим със света на руски език“

Учебно-методически семинар на тема „Говорим със света на руски език“ ще се проведе от 21 до 25 февруари в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“. В събитието ще вземат участие експерти от Германия, Русия и България. Германската страна ще бъде представена от Лариса Юрченко – директор на Руския културно-образователен център ИСТОК във Франкфурт, Татяна Юрк – от Управлението по интеграция и работа с мигрантите в Саксония, а също и от ръководители на езикови центрове и организации за работа с деца от Карлсруе, Хановер, Майнц и др. Експертите ще обсъдят провеждането на тестове за децата-билингва, които изучават руски език в чужбина, системата за подготовка на преподавателите и учениците за полагане на Теста по руски език като чуждестранен (ТРКИ), а също и мотивацията на децата и техните родители. Германските специалисти ще представят своя авторска образователна концепция за двуезични деца „Учим като играем и фантазираме“. Ще се коментират възможностите за участието на младите хора в проектите за международен обмен в Европа и Русия. Преподавателят по сценично майсторство и публична реч Юлия Рибалко – ръководител на детската театрална студия в Саарбрюкен, ще представи темата „Детският театър като източник на съхранение на руския език и семейните традиции“. Гостите ще разгледат Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ и ще се запознаят с уникалната му концепция на международен образователен, културен, спортен и обществен център. Те ще обменят опит със свои български колеги за работата с деца. Специално внимание ще бъде обърнато на Средното общообразователно училище „Юрий Гагарин“ в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“, в което се изучава руски като първи чужд език. Училището работи по разнообразни извънкласни форми, водени от експертите в Славянския и в Авиокосмическия център, които подпомагат изучаването на езика и културата – „Преводаческа лаборатория“, която издава билингвистично списание „Полет“, „Музика и приказки“ – детската игра като форма за изучаване на езика, „Астрономия“ и др. Училището на бъдещето е лицензиран пункт за полагане на Единен държавен изпит по руските образователни стандарти. В него се провеждат и курсове по руски език за всички възрасти за покриване на сертификационните нива по Общата европейска езикова рамка. В Учебно-възпитателния център на „Камчия“ се намира и Междуналоден център на Фонд „Русский мир“, който предоставя достъп до публичните фондове на най-богатите руски библиотеки, музеи, галерии и медии. По време на семинара участниците ще се запознаят и с възможностите, които СОК „Камчия“ предлага за провеждане на езикови лагери и ваканции. Три са езиковите смени през това лято – „Говорим със света руски език“ през юни и юли и „Да прекрачиш в руския свят“ – през август. Във всяка смяна има и езикова програма „Лидерс“ за изучаване на английски език. Повече от 500 милиона души по света говорят руски език. Той е майчин за 180 милиона, живеещи в Русия или зад граница. В последните години руският е един от най-говорените езици в Европа, Азия, Америка и др. Данните бяха огласени в края на миналата година при откриването на ІV Европейски студентски фестивал „Приятели, прекрасен е нашият съюз“, който се проведе в СОК „Камчия“.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар