УНИЦЕФ: Почти всеки втори млад човек в България няма основни умения по четене и математика

Влошени образователни резултати, отпадане от училище, увеличаване на случаите на насилие и липса на базови знания и умения - това са сред основните предизвикателства пред учениците в България, сочи в свой доклад Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ). Докладът е публикуван преди началото на новата учебна година и е част от мотивацията на фонда да започне кампания в подкрепа на учителите под мотото "#учителиТЕсаЯКИ".

Данните от тазгодишното национално външно оценяване в България разкриват влошаване на резултатите на учениците, завършващи IV клас, което допълнително задълбочава т.нар. "образователна бедност", и незначителен напредък при учениците от VII клас както по български език, така и по математика, сочи докладът на организацията.

Докато горните данни разкриват тревожни тенденции за децата в училище, УНИЦЕФ посочва и дълбочината на кризата с ученето, тъй като има и много такива, които не ходят на училище, а почти всеки втори млад човек в България няма основни умения по четене и математика.

Въпреки че Министерството на образованието и науката отчита 40% намаление на дела на отпадналите от училище деца чрез Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система, все още последните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че 11,2 % от децата на възраст между три и шест години и 5,7% от децата на възраст между седем и десет години не посещават училище, посочват от УНИЦЕФ.

Данните показват и увеличение на почти всички видове насилие, докладвани в училищата, вкл. физически, вербален и кибертормоз, като достигат над 3300 регистрирани инциденти за миналата учебна година. Допълнително почти всеки втори млад човек в България не притежава основни дигитални умения, въпреки че живее в дигитален свят.

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) констатира и много малък напредък по ангажимента за трансформиране на образованието по рамката "RAPID".

Трансформирането на образованието започва с осигуряването на това всички деца да придобият базови умения - грамотност, математически умения и социално-емоционални умения, които са основа за ученето като цяло.

От организацията настояват за действия и инвестиции, така че да може всеки учител да бъде подкрепен и снабден с необходимите знания и умения, а всяко дете да учи в безопасна и приобщаваща среда.

Затова УНИЦЕФ България започва кампания с мотото "#учителиТЕсаЯКИ". Тя ще се фокусира върху ролята на учителите - основните двигатели на промяната във всяко училище.

http://news.bg
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар