Служителка си присвои пари от оборота на бензиностанция

Районен съд - Варна осъди 36-годишна жена за длъжностно присвояване на пари от оборота на бензиностанция. Подсъдимата жена била назначена на длъжност "касиер, продавач-консултант“ съгласно трудов договор по заместване на служител-титуляр в един от обектите на верига бензиностанции. Сред задълженията й по длъжностна характеристика били инкасирането на стойността на продадени стоки и горива, съхранението на касовата наличност, както и изготвянето на финансов отчет и предаването на парите от оборота в края на работния ден. На отделни дати, общо четири пъти в периода 2 - 14 март 2017, подсъдимата заделяла и прибирала за себе си част от получените и отчетени по документи суми. По този начин при продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, тя присвоила през този период чужди пари, връчени в това й качество и поверени й да ги пази. Присвоената сума - в общ размер от 1650 лева, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд е била възстановена от подсъдимата. По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение, 36-годишната жена беше осъдена на 4 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар