Русия предлага безплатно обучение на 190 български студенти

Министерството на образованието на Руската федерация обявява прием за безплатно обучение на 190 български студенти, докторанти и стажанти в над 1000 руски висши училища. В Русия се предлага и специалност, свързана с ядрената енергетика, като обучението за нея е за сметка на федералния бюджет на страната. Документите на желаещите се приемат в Руския културно-информационен център и трябва да бъдат в хартиен и в електронен вид.

Сред специалностите, които се предлагат на българските студенти, са физика, астрономия, архитектура, авиационна и ракетнокосмическа техника, психологически науки и сценични и музикални изкуства.

Инициативата за обучение на български студенти в Русия възниква още през 2011 г. Преди три години българските студенти, заминали да учат в Русия, са 50. Миналата година те са били 150. Това е политика, която е продължение на социалната политика в образованието, защото обучението на български студенти в Русия е напълно безплатно, казва юристът Сергей Смитюшенко: „Както в България, така и в Русия образователните стандарти предлагат образователна степен Бакалавър и Магистър. За Бакалавър са отпуснати 48 места в най-различни специалности". На приетите в Русия студенти се предлага общежитие, за което се заплаща сумата за приетите руски студенти по държавна поръчка. Студентите получават и безплатна студентска виза за периода на обучение. Избраните кандидати сами заплащат пътя си до университета, както и целогодишна застраховка, която покрива всички здравни осигуровки.

Източник: crossАвтор: Атанас Георгиев
Напиши коментар