Съветът на директорите на „Пазари”: В дружеството е имало порочни практики, за които се носят легенди

Съветът на директорите на „Пазари" ЕАД сезира прокуратурата за това, че новото ръководство на общинското дружество няма достъп до сградата на Кооперативния пазар във Варна. Вчера тя бе блокирана от служителите, които не са съгласни с освобождаването на Владимир Михалчев, който изпълняваше досега длъжността ръководител. Хората заплашиха с гражданско неподчинение, ако не бъде върнат той на поста си. Недко Радев, новоизбраният шеф на „Пазари“, обясни в писмо до медиите,  каква, според съвета на директорите, е реалната ситуация в общинската фирма. Радев е един от тримата членове на борда. Има опасност „Пазари" да изгуби важни обекти, разположени на Централния пазар, предвид бездействието на Михалчев като прокурист. Става въпрос за отказ от негова страна да съдейства на съвета на директорите и на един от адвокатите на дружеството. Новото ръководство на „Пазари" уверява всички коректни наематели на варненските пазари, че има визия и желание да работи и развива успешно дружеството, че ще работи за преустановяване на порочни практики, за които се носят легенди в публичното пространство. Ето и целия текст на писмото на съвета на директорите на общинска фирма „Пазари": „С решение на Общинския съвет на Варна през януари т.г. бяха избрани 2-ма нови членове на Съвета на директорите на „Пазари" ЕАД. С решение на съвета на директорите от 01.02.2016 г., за изпълнителен директор бе избран г-н Недко Радев - с висше икономическо образование и дългогодишен стаж в сферата на мениджмънта. На 26.02.2016 г. в деловодството на „Пазари" бе депозирана покана към прокуриста на дружеството - г-н Владимир Михалчев, да се яви във фирмата на 7.03.2016 г., за да представи на Съвета на директорите доклад за дейността на дружеството - справки за финансово състояние, за заведени дела от и срещу дружеството и др. Тогава бяхме уведомени, че г-н Михалчев ползва платен годишен отпуск до 06.04.2016 г. И тъй като до момента не сме успели да осъществим контакт с него, нито да се запознаем детайлно с управлението на общинското дружество, а само четем изявленията му в медиите, нека бъде добър да отговори на следните въпроси: - Има ли опасност „Пазари" ЕАД да загуби важни обекти, разположени на Централен пазар, предвид бездействието му като прокурист, изразяващо се в неоказване на съдействие на Съвета на директорите и на един от адвокатите на дружеството? - Кой има интерес от блокиране на дейността на „Пазари" ЕАД, посредством организиран бойкот от страна на служители и малка част от наемателите на пазара? - Кой има интерес от всяването на паника чрез разпространяване на слухове и невярна информация, че новото ръководство ще увеличава наемите на обектите и готви приватизация на дружеството? - Има ли засегнати интереси на общински съветници и трети лица от оттеглянето на пълномощията му? Кои са те? - След справка в Търговския регистър стана ясно, че договорът на г-н Владимир Михалчев е сключен през 2008 г. и е БЕЗСРОЧЕН! Това е недопустимо, предвид факта, че дори Съветът на директорите се избира за определен мандат. Кой има интерес прокуристът да е вечен? Днес сезирахме прокуратурата, заради извършеното самоуправство и недопускане на новото ръководство в сградата на дружеството. Вярваме, че компетентните органи ще издирят и установят лицата, които са го извършили. Уверяваме всички коректни наематели на пазарите във Варна, че имаме визия и желание да работим и развиваме успешно дружеството, че ще работим за преустановяване на порочни практики, за които се носят легенди в публичното пространство. Открито заявяваме, че няма да предприемаме стъпки за повишаване на наемните цени, а дори напротив - след обстоен анализ ще търсим механизми за тяхното понижаване в подкрепа на местните производители и търговци. Категорично заявяваме, че по никакъв начин не възнамеряваме да стартираме процедура по приватизация или ликвидация на дружеството. Източник Дарик


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар