Община Варна сигнализира прокуратурата заради бараките на Златни пясъци

Община Варна е внесла два сигнала в Софийска градска прокуратура по казуса с бараките в курорта Златни пясъци. Това обяви кметът Иван Портних.

Искането е да се провери откого и в какво му качество са съгласувани схемите за поставяне на преместваеми обекти, както и спазена ли е процедурата за изготвянето и внасянето им за одобряване в Министерството на туризма.

„Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие същите трябва да бъдат одобрени от министър на туризма и съгласно Наредбата за преместваеми обекти тази схема трябва да бъде внесена от кмета на общината в Министерството на туризма. Кметът не е внасял такава схема. В този смисъл нека прокуратурата, която прави надзор за законност на актовете на администрацията, да провери спазен ли е законът при издаването и одобряването на въпросните схеми“, заяви Портних.

Градоначалникът допълни, че е внесен и сигнал срещу бездействието и търпимостта на РДНСК в продължение на почти 3 години по същия казус с незаконното пребиваване на повече от 300 преместваеми обекта в комплекса.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар