Прокуратурата атакува рекета с такси за разкопаване, трябва да се събират с разрешителното за строеж

Общонадзорна проверка на Апелативната прокуратура във Варна, разпоредена от Върховна административна прокуратура, установи, че 21 общински наредби регламентират отделно от разрешението за строеж и разрешение за разкопаване със съответната дължима такса, което е неправомерно. Прокурори от шестте окръжни прокуратури в региона са изготвили 18 протеста до административните съдилища за отмяна на текстовете в наредбите, които определят тази такса. Тя се събира с разрешението за строеж и е незаконосъобразно да се заплаща отделно.  Резултатите от общонадзорната проверка показват, че такива такси се събират в девет общини на територията на Варна – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Долни чифлик, Провадия, Дългопол, Ветрино и Суворово,  две – в Добрич и Шабла,  в Нови пазар и Велики Преслав в Шуменска област, както и в пет общини на територията на Окръжната прокуратура в Търговище и три – в Разград. Единствено от проверените общини в Силистренска област  не са констатирани разпоредби в общинските наредби, които да предвиждат събиране на неправомерната такса за разкопаване.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар