Варненци ще плащат нов дълг на общината в размер на 46,7 милиона лева

Съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна дадоха съгласието си за поемане на дългосрочен общински дълг. На днешното заседание на комисията те одобриха предложението Община Варна да тегли кредит на обща стойност 46,7 млн. лева, които ще бъдат инвестирани в развитие на градската среда и в обновяване на спортната, културната и социалната инфраструктура.Предстои да бъде даден старт на проекта за изграждане на рибарско пристанище „Карантината“ в район „Аспарухово“. Близо 8 млн. лева без ДДС ще бъдат безвъзмездна помощ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., а със средства от заема ще се финансира участието на Община Варна в мащабния проект в размер на 5,7 млн. лева. През 2019 г., когато Варна ще е европейски град на спорта, ще бъдат вдигнати три нови спортни комплекса в кв. „Владислав Варненчик“, кв. „Виница“ и на ул. „Студентска“ и ще бъдат изградени спортни и детски площадки на открито. Със средства от кредита са предвидени  поетапни ремонти на по-малки улички в целия град. Нов облик предстои също да придобият зоопаркът и филиалът на театъра, както и читалище „П. Р. Славейков“. Община Варна е в много добро финансово състояние и според оценките на кредитни институции е способна да поема краткосрочни и дългосрочни дългове. Това каза пред съветниците Стефка Господинова, директор на Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Варна. По думите й за 5 години общинският бюджет на Варна бележи почти двойно увеличение, като сериозен ръст има при събраните собствени приходи. Стефка Господинова каза още, че общината няма просрочени задължения и ще завърши годината с положителен финансов резултат. Окончателното решение за поемането на дългосрочен дълг ще бъде взето от Общинския съвет на заседанието, насрочено за 19-ти и 20-ти декември.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар