Варна е напреднала в подобряване качеството на въздуха

Сериозен напредък е постигнала Варна през последните години по отношение подобряване качеството на атмосферния въздух. Това стана ясно на днешното заседание на ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“, на което беше одобрена актуализирана програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества във въздуха. Варненската агломерация, включваща общините Варна, Девня и Белослав, е единствената от общо шестте агломерации за цялата страна, в която е постигнато пълно съответствие с европейското законодателството. Това съобщи пред съветниците ръководителят на екипа, изготвил актуализираната програма, инж. Веселин Шарлопов, като се позова на най-новия Доклад за изпълнение на политиките на ЕС в областта на околната среда. В документа се посочва, че Варна е сред деветте общини от общо 29, които вече отговарят на нормите за качеството на въздуха. В изпълнение на мерките, заложени в предишната програма, са достигнати много добри резултати.  През последните три години в община Варна няма превишение на средногодишната норма на фини прахови частици. През 2018 г. в двете автоматични измервателни станции в града са регистрирани съответно 27 и 19 денонощия със стойности на ФПЧ10 над 50 µg/m3, при допустими на годишна основа 35 денонощия. За сравнение – четири години по-рано са отчетени 75 дни с превишения. Основните източници на фини прахови частици остават битовото отопление през зимата и транспортът през лятото, като морската столица има капацитет да се справи с тези проблеми, бе изтъкнато на днешното заседание. От една страна, Варна не е от общините с много голям процент на домакинствата, ползващи твърдо гориво. От друга, градът има добри възможности по отношение на газопреносната и топлофикационната мрежа. Газовата стои почти неизползвана – от реалния й капацитет се използват едва 7,7%, около 2 300 домакинства. Потенциалът й е около 30 000 битови абонати, т.е. тя може да покрие 20% от всички домакинства в града. А домакинствата във Варна, които използват централна топлофикация, са около 5,5%. Това са едни възможности, които, ако се реализират, са най-перспективни като ефект, обясни инж. Шарлопов. По думите му с подобряване на икономическото състояние все повече хора ще преминават на отопление с климатици. Успоредно с това вървят и програмите за енергийна ефективност, като с намаляване на енергопотреблението ще се редуцират и вредните емисии. Мерките, които се предвижда да бъдат взети по отношение на транспорта, са свързани с редовното измиване на пътните артерии. Анализите показват, че замърсяването се дължи не толкова на автомобилните двигатели, колкото на праха от пътните платна. По тази причина мерките ще бъдат насочени към осуетяване образуването на наноси. Във Варна миенето на улиците оказва съществен ефект, затова то е заложено като приоритет на общинската администрация. Други мерки, които ще помогнат за подобряване качеството на атмосферния въздух, са разширяване на Синята зона, облагородяване на междублоковите пространства, изграждане на велоалеи, паркинги. Предстои актуализираната програма да бъде гласувана на заседание на Общински съвет – Варна.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар