Сметната палата чака от партиите отчет за предизборната им кампания

Партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да подадат първите данни за предизборната си кампания в Сметната палата до 2 октомври включително. От там съобщават, че единният регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) вече е отворен за подаване на информация. За да бъдат включени в регистъра, участниците в предстоящите местни избори трябва да представят в Сметната палата следните данни: - обстоятелствата за вписване в регистъра на Софийски градски съд - наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват - наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност - имената на лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност - имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения - имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата - декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети - наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят По време на кампанията участниците в изборите трябва да подават всяка нова информация от изброените групи за вписване в регистъра. Срокът за това е до 7 дни от възникването й. За да ги подпомогне да спазят законовите си задължения за предстоящия вот, Сметната палата е изпратила брошура до всички участници, които са регистрирани в ЦИК, както и до всички Общински избирателни комисии. Изготвени са и видеоклипове с разяснителна информация В случай че не бъде подадена задължителната информация за включване в единния регистър на представляващия партията, инициативния комитет или коалицията, се налага глоба от 3 000 до 10 000 лв.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар