След почти 5-часови дебати ПК „Финанси и бюджет“ гласува бюджета на Варна за 2020 г.

Той е в размер на 492,07 млн. лв. От тях 169,8 млн. лева са делегираните средства от държавата, а останалите над 213,7 млн. – от приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти и програми е в размер на 108,37 млн. лева. От имуществени и други местни данъци се очаква да влязат в хазната 91,6 млн. лева. Най-голям дял заемат налозите върху недвижимите имоти и при придобиване на имущество – по около 32 млн. лева. Планираните постъпления от данъка върху превозните средства са в размер на 21,7 млн. лева. Неданъчните приходи, заложени в макрорамката, са в размер 76,7 млн. лева. Основна част по това перо са постъпленията от такси и от управление на собственост – 83%. За поредна година се отделя рекордно висок бюджет за образование. Проекторамката е в размер на 154 млн. лв. и е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината   – 40%, като увеличението спрямо миналата година е с 11 млн. лв. Ръст на средствата има и по други ключови пера, сред които са здравеопазването и социалните дейности. Проекторамката по функция „Здравеопазване“ е в размер на 23,4 млн. лева, или с 2,3 млн. лева повече спрямо предходната година. За социално осигуряване, подпомагане и грижи в бюджета са отредени 17,2 млн. лева. Капиталовата програма възлиза на 163,2 млн. лева, от които 100,6 млн. лева са по европейски проекти и програми. Акцентите в нея са: инвестиции в кварталите – в улици, тротоари, зелени площи, подобряване на инфраструктурата, строителство на спортни съоръжения и площадки. Най-важният финансов документ за развитието на община Варна трябва да бъде одобрен от местния парламент. Заседанието, на което предтои да бъде гласуван бюджетът, е насрочено за 11 и 12 февруари 2020 г.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар