Съветник в Посолството на Япония в Република България гостува в Апелативен съд - Варна

Апелативен съд – Варна посрещна днес господин Ясуюки Ебата – съветник в Посолството на Япония в Република България и Заместник ръководител на мисия. Посещението е знаково за институцията, тъй като се провежда в година, в която се отбелязват три важни годишнини в историята на двустранните отношения между Япония и България - 110 години от началото на официалните двустранни контакти, 80 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни и 60 години от възстановяването им. По време на срещата на дипломата с председателя на съда Ванухи Аракелян и със съдии от апелативната инстанция, съветникът се запозна с дейността на институцията, със спецификата на правораздавателната дейност, с резултатите от работа и с проектите, реализирани от съда. Японският гост имаше възможност за лична беседа с младия юрист Християн Облаков, краевед и автор на 8 книги за личности, оставили ярка диря в изграждането на архитектурния облик на Варна. С огромен интерес господин Ебата разгледа арт-салона на Апелативен съд – Варна, където в настоящия момент е експонирана изложбата „Енигма“ – графика, рисунка и живопис на 18 годишната Ева Пенева, възпитаник на Школа #Дедал. В последвалия разговор с Дарин Сотиров, един от вдъхновителите на уникалното арт-пространство в съдебната институция, гостът се запозна с творческите идеи на Школа #Дедал и с бъдещите проекти за партньорство между правото и изкуството.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар