Разрешителното за строеж на новата библиотека на Варна изтича през април догодина

Изграждането на нова сграда на Регионалната библиотека „П.Р. Славейков“ е кауза за цяла Варна. Това не е строителство на една къща за книги, а огромен проект, коментира по време на заседанието на ПК „Архитектура и градоустройство“ главният архитект на Варна Виктор Бузев. Според него реализацията на   проекта може да се осъществи на два или на три етапа, защото е доста трудно финансирането на подобна инвестиция в размер на около 40 млн. лева. „Можем да започнем със строителството на подземния паркинг, който ще е на три нива, а следващата стъпка да е изграждането на сградата. Оборудването и обзавеждането биха могли да са в отделна процедура и за тях да се търси европейско финансиране“, коментира арх. Бузев. Община Варна трябва да предприеме първите стъпки най-късно до април догодина, когато изтича разрешителното за строеж. На заседанието присъства и арх. Александър Минчев – българският партньор на холандското архитектурно бюро, което беше избрано с международен конкурс сред 370 други. „Новата сграда не само ще обедини всички звена на библиотеката, които сега са пръснати на няколко места в града, и ще приюти богатата колекция от издания на РБ „Пенчо Славейков“. Тя ще бъде новото, модерно пространство за културни, образователни и социални събития на Варна и ще е отворено за цялата варненска общественост. Общата застроена площ на сградата е около 28 500 кв. м. От тях 11 200 кв. м са подземен паркинг на три нива за 300 автомобила, който ще функционира автономно“, разказа арх. Минчев. Членовете на комисията се обединиха около мнението, че варненци заслужават тази нова, модерна среда за образование и културни прояви и се ангажираха да съдействат за стартирането на нейната реализация. Днес те одобриха ПУП-ПРЗ на имоти в к.к. „Св. св. Константин и Елена“ и Западна промишлена зона. Съветниците дадоха съгласието си да се промени отреждането на имот, който се намира в периферията на курортния комплекс, в близост до пътя Варна – Златни пясъци. В оригиналния план е записано, че върху парцела може да се построи хотел, жилищна сграда и трафопост, но   заради промяна в инвестиционните намерения собствениците са поискали отреждането да бъде само за жилища и трафопост. „Заради близостта до пътя Варна – Златни пясъци“ имотът не е атрактивен за строителството на хотел. Освен това сградите в съседство са жилищни кооперации, което вероятно също е повлияло върху решението на инвеститорите“, коментира главният архитект на Варна. Той увери, че параметрите на застрояване не се променят. Те попадат в устройствена зона Ок с градоустройствени показатели: плътност на застрояване до 30%, кинт – до 1,5, минимална озеленена площ – 50%, максимална етажност – до 5 етажа. Членовете на комисията одобриха и ПУП-ПРЗ на четири имота по плана на Западна промишлена зона – II част. Заради възражения от страна на собствениците и с решение на Административен съд – Варна тези терени са били извадени от ПУП-ПРЗ на целия ЗПЗ, гласуван през 2017 г. „Предвидено е ново разпределение на въпросните имоти и отново въвеждане на улична регулация в частта, в която е била съборена от съда. Собствениците са запознати с промените и имаме уверението от тяхна страна, че няма да ги обжалват. Така планът на Западна промишлена зона – II част ще бъде приет в неговата цялост и ще може да се пристъпи към работа“, добави арх. Бузев. Допустимото застрояване там е за незамърсяващи производствени и логистични дейности, като са възможни и високотехнонологични производства.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар