Разделят на две дейността на общинското дружество „Обреди“

Дейността на общинското дружество „Обреди“ във Варна ще бъде разделена на две. Управлението на гробищните паркове и погребално-обредните ритуали ще се поеме от общинско предприятие, а останалите дейности ще продължат да се осъществяват от „Обреди“ ЕООД. На вчерашното заседание на комисията „Собственост и стопанство“ към Общинския съвет беше решено експертен екип да направи оценка на активите на „Обреди“. Наред с това е необходимо кметската администрация да изготви проект на правилник за устройството и дейността на новото общинско предприятие, след което ще се пристъпи към неговото учредяване. Тези стъпки се предприемат в изпълнение на съдебно решение на Административен съд - Варна. Според действащото законодателство гробищата са публична общинска собственост, които могат да се предоставят за безвъзмездно стопанисване и управление само на юридически лица и звена на бюджетна издръжка. Дружеството "Обреди" е юридическо лице, но то „не притежава характеристиката „на бюджетна издръжка“, се казва в съдебното решение. Друга тема на вчерашното заседание на комисията беше изграждането на нова сграда на кметство „Младост“. Общинските съветници бяха единодушни, че проблемът е голям и е наложително той да бъде решен възможно най-скоро. „Служителите са пръснати в четири блока и работят в изключително мизерни условия. Жилищната сграда, която основно ползваме, не е ремонтирана от 70-те години на миналия век. Това е една от причините сметките ни за ток да са тройно по-високи“, коментира пред съветниците районният кмет Христо Христов. Администрацията на район „Младост“  се помещава в жилищна сграда в ж. к. „Трошево“, като общата площ, ползвана от администрацията, е около 560 кв. м. Служителите и гражданите паркират на съществуващия паркинг към жилищния блок. От   кметството са изготвили задание, в което да посочили, че искат новата сграда да бъде на комуникативно място, с лесен достъп и пряк излаз към един от главните булеварди в района. Минимална разгърната застроена площ за нормална работа на служителите да е над 2 500 кв. м. Друго изискване е новопроектираната сграда да бъде на поне 3-4 етажа с минимум 40 кабинета. Необходимо е също така да се осигури паркиране на 60 автомобила, като 30% от тях да са на закрито. До момента две компании са проявили интерес към строителството на нова сграда на кметство   „Младост“. Едното дружество предлага сградата да бъде изградена на ул. „Вяра“ №6А, а другото - на бул. „Република“. Членовете на комисията решиха да възложат на администрацията да разгледа обстойно офертите и да излезе с предложение, което в най-пълна степен да удовлетворява интересите на общината.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар