Промени в Правилника за работа на фонд „Култура“ към Общински съвет-Варна

Промени в Правилника за работа на фонд „Култура“ одобри на днешното си заседание комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет – Варна. Измененията са в синхрон с новите тенденции за облекчаване на административните процедури. Те ще оптимизират работата на фонда и ще улеснят кандидатстващите организации както при подаване на проектни предложени, така и при отчитането им, стана ясно на заседанието. Отпада изискването за предоставяне от кандидата на служебна бележка от Община Варна, удостоверяваща липсата на финансови задължения към общината, тъй като проверката ще се осъществява по служебен път. Премахва се също възможността за кандидатстване на хартиен носител. Проектните предложения вече ще се подават само онлайн. Създават се две нови точки, свързани с условията и реда за финансиране на фестивали, конкурси и проекти. Една гласи, че при писмен отказ от одобреното финансиране от страна на организации, подали проекти във фонд „Култура“, Експертният съвет има право поетапно да разпредели неусвоените средства. Този текст се добавя с цел пълното усвояване на бюджета на фонда, разясни Антония Йовчева, директор на Дирекция „Култура и духовно развитие“ в Община Варна. Другата промяна се прави, за да се подобри финансовата дисциплина при отчитане на изпълнените проекти. Вече ще се считат за недопустими разходите, „договорени и осъществявани като външни услуги от представляващия организацията със себе си, със съпруга/та си и с роднините си по права линия и с юридически лица, в чиито органи за управление или собственици са такива лица“. Освен насоките за кандидатстване неразделна част от правилника стават и правилата за отчитане и одобрение на разходите за проекти, финансиране от фонд „Култура“. Целта е да се подпомогнат изпълнителите на проекти при изготвянето на финансовите им отчети. Допълнения има и в насоките за кандидатстване по направленията. В документа е записано, че през 2019 г. фондът ще подпомага изпълнението на варненски проекти, свързани с реализацията на Пловдив – Европейска столица на културата. В рамките на днешното заседание беше внесено уточнението, че средствата ще се отпускат след предварително разглеждане на проектите от членовете ПК „Култура и духовно развитие”. Една от задачите, които си поставя фондът през следващата година, е да утвърди положителни образ на Варна, като създаде благоприятен ефект и върху други сектори, търсейки добавена стойност и възможности да се подсили културно-историческият потенциал на града. Членовете на ПК „Култура и духовно развитие“ разгледаха също предложения за именуване и преименуване на улици в града. Те дадоха съгласието си улица в селищно образувание „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ да носи името на Веселина Цанкова – поетеса и дългогодишна журналистка, с голям принос към културата на Варна. Тя е основател на Сдружението на писателите в морския град, била е и негов председател. Работила е в Радио Варна, вестниците „Народно дело“, „Черно море“ и КИЛ – най-стария литературен вестник в България. Съветниците решиха също улица в кв. „Младост“, която досега се е казвала „Иван Панайотов Церов“, да носи името на революционера Васил Чекаларов. Промяната се прави заради дублиране на имена, тъй като улица „Иван Церов“ има и на „Траката“. Дадено бе съгласие ул. „Азалия“ да бъде преименувана на ул. „Прилеп“. Според вносителите на предложението въпросната улица е естествено продължение на ул. „Прилеп“, над бул. „Хр. Смирненски“ в посока с. Каменар, и е разумно да е със същото наименование до граничните черти на Варна. В дневния ред бе включено също искане част от улица „Федот Попов“ в СО „Ален Мак“ да бъде прекръстена в ул. „Равин Елиезер Ицхак Папо“, но то не получи одобрението на общинските съветници.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар