Председателят на ВКС застана пред районния съд като жалбоподател

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов днес лично се яви като жалбоподател пред Софийския районен съд (СРС). Той застана на банката пред съдия Ангел Павлов, за да поддържа жалбата си срещу наказателното постановление на председателя на Сметната палата Цветан Цветков, с което през януари беше глобен с 1000 лв. До санкцията се стигна след като с промени в закона беше предвидено, че от 2017 г. магистратите подават декларации за имуществото си пред Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), а не пред Сметната палата. Тогава Панов подаде своята пред ИВСС, но според Цветков е трябвало да я подаде и до Сметната палата, тъй като освен съдия е и член на ВСС, а за тях изискването е такова. „Моля, да отмените наказателното постановление. Не съм осъществил състав на административно нарушение“, заяви председателят на ВКС в последната си дума. Това обаче стана на финала на съдебното заседание. Преди това съдия Павлов се произнесе, че явилата се в залата юрисконсултка на антикорупционната комисия няма как да участва в процеса, тъй като, макар звеното от Сметната палата, което отговаря за проверката на имуществените декларации на властта, да се е вляло в новата комисия, все пак постановлението срещу Панов е издадено от шефа на палатата. Именно тя е и страна в производството. След това по правило съдът трябваше да пристъпи към проверка на самоличността на Панов, но по това дело такава процедура нямаше. „Безпредметно е да се проверява самоличността на жалбоподателя – той е публично известна личност. С оглед личността и обучението му е безпредметно и да му бъдат разяснявани правата“, заяви съдия Павлов. И даде думата на Лозан Панов да разкаже със свои думи как се е стигнало до наказателното постановление, което обжалва. Председателят на ВКС обясни, че подава декларации за имуществото си пред Сметната палата, откакто съществува такова изискване за магистратите. През 2017 г. обаче влезли в сила промени в Закона за съдебната власт, с които съдиите, прокурорите и следователите вече били задължени да декларират не само имуществото си, но и интересите, пред ИВСС. На сайтовете си и палатата, и ИВСС публикували указания в този смисъл, в които изрично се посочвало, че тримата големи в системата също подават декларациите си пред инспектората. Така той в срок изпълнил задължението си. И заяви: „В указанията изрично е посочено, че от 1 януари 2017 г. за магистратите е отпаднало изискването за подаване на декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности т.е. пред Сметната палата“. Председателят на ВКС изложи пред съда аргументите си за отмяна на наказателното постановление. Според него и адвоката му Александър Кашъмов то е нищожно, тъй като е издадено от орган, който няма правомощия по отношение на магистратите. „Действал съм добросъвестно при тълкуването на закона и при изпълнението на изискването за подаване на декларация“, заяви Панов. И посочи, че не той, а административният орган – председателят на Сметната палата, е бил недобросъвестен, като го е санкционирал, в разрез със собствените си указания, че от 1 януари 2017 г. магистратите не подават декларации пред палатата. „Това е индиция за превратно упражняване на власт“, заяви председателят на ВКС. Той изтъкна, че основната цел на закона е да се постигне публичност на декларациите и това е станало, като е подал своята в ИВСС. Нещо повече – тя е с по-широк обхват, тъй като в нея е обявено не само имуществото му, но и интересите. „Да се изисква двойно деклариране е нелогично“, каза Панов и посочи, че фактът, че с приемането на новия антикорупционен закон през тази година вече изрично е записано, че тримата големи в съдебната система подават декларациите си пред ИВСС показва, че именно такова е било намерението на законодателя и преди. „Създаването на неоснователна и неоправдана представа в обществото, че председателят на ВКС не спазва закона, накърнява неговата репутация и независимостта на съдебната система“, каза Лозан Панов пред съда. Като обясни, че от значение е доверието, което съдилищата трябва да вдъхват на гражданите. Съдът обяви делото за изяснено и предстои да излезе с решение.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар