Правосъдното министерство преведе наръчник за правата на човека

Министерството на правосъдието преведе наръчник за зачитане  правата на човека, демокрацията и върховенството на закона по време на кризата COVID-19, издаден от генералния секретар на Съвета на Европа Мария Пейчинович-Бурич, съобщиха от Министерството. Документът беше разпространен до правителствата на всички 47 страни членки на Съвета на Европа. Той е предназначен да подпомогне страните членки на най-старата междуправителствена организация в Европа като им предостави инструментариум за справяне с настоящата безпрецедентна и масова санитарна криза, така че да се гарантира, че предприетите ограничителни меркипо време на настоящата криза ще бъдат пропорционални на заплахата от разпространението на вируса и са ограничени във времето. Документът обхваща четири ключови области:
  • Дерогация от Европейската конвенция за правата на човека в извънредни ситуации;
  • Спазване на принципите на правовата държава и демократичните принципи в извънредни ситуации, включително ограничения за обхвата и продължителността на спешните мерки;
  • Основни стандарти за правата на човека, включително свобода на изразяване, поверителност и защита на данните, защита на уязвимите групи от дискриминация и право на образование;
  • Защита от престъпност и защита на жертвите на престъпления, по-специално по отношение на насилието, основано на пол.
„Вирусът унищожава много животи и други скъпи за нас неща. Не трябва обаче да оставяме той да разруши основните ценности и свободните общества. Основното социално, политическо и правно предизвикателство пред държавите ще бъде способността им да се справят ефективно с кризата, като същевременно гарантират, че мерките, които предприемат, не подкопават изконния ни дългосрочен интерес да защитят основополагащите ценности на Европа в областта на правата на човека, демокрацията и върховенството на правото“, пише генералният секретар на Съвета на Европа в увода на наръчника.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар