ПК "Транспорт" към ОбС-Варна иска анализи и мотиви за вдигане на цените на такситата

На заседание на ПК „Транспорт“  днес бе разгледано писмо от  НТС „Авто 94“ за актуализиране на минималните цени на таксиметровите услуги.  Съветниците разгледаха предложението, което предвижда 0,96 лв. на километър дневна тарифа и 1,09 нощна  и се запознаха с постъпилите становища на таксиметровите централи. В писмата си, четирите големите таксиметрови компании в града предлагат различни цени за превоз, които варират от 0,88 лв. до 0,90 лв. за дневна тарифа и 0,98 до 0,99 лв. за нощна.  След бурни дебати и формат, който бе определен като представителен, се взе решение да се изиска от заинтересованите страни да предоставят подробен анализ за формирането на предложената цена, в който да са изредени всички компоненти, които я формират. Това трябва да се случи до следващата сесия на Общински съвет, която ще се проведе в средата на декември. „В писмата, които получихме тази седмица липсва мотивация. И личното ми мнение, е че въпреки, че законът ни задължава да определим минимални цени ние не трябва да се намесваме в чисто търговски отношения на един свободен пазар и да ги определяме. Затова смятам, че  решението трябва да бъде основано на изчерпателна мотивация. Такава, която да защитава не само бранша, но и клиентите.“, заяви председателя на комисията Добромир Джиков. Председателят на Общински съвет призовава всички таксиметровите централи, включително и и синдикатите да подготвят  и предоставят методика за изчисление, която да включва  анализи, мотиви и ясни аргументи  за формиране на минимална и максимална тарифа на таксиметров превоз. „В случай, че такава методика не ни бъде предоставена, на заседание на Общински съвет ще направя предложение Община Варна да възложи на трета страна, независима одиторска или сходна организация, която да изготви такъв анализ и да го предостави на нашето внимание“, добави Тодор Балабанов По темата за цените за таксиметров превоз на пътници  мненията изказаха представители на “Хипо такси“, „Триумф такси“, „Ласия“ „Омега транс“, шофьори и превозвачи от бранша.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар