ПК по финанси одобри бюджета на Варна за 2019 г. в размер на 497 625 000 лв.

ПК „Финанси и бюджет“ одобри рамката на бюджета на община Варна за 2019 г. в размер на 497 625 000 лв. Това е рекордна за Варна сума, с която ще може да се придаде европейска визия и бъдеще на града, бе изтъкнато на днешното заседание. Макрорамката е с близо 104 млн. лева по-висока спрямо първоначалния бюджет за 2018 г., при това без увеличение на местните данъци и такси. Усилията на общинската администрация тази година ще бъдат фокусирани върху домакинството на Варна като Европейски град на спорта. Други приоритети остават образованието, за което се отделят над 35% от целия бюджет, превръщането на града в дестинация за четири сезона, както и привличането на повече средства по европейски програми. Планираните приходи в бюджета от местни дейности са в размер на 258 млн. лева, а от делегирани от държавата дейности – близо 148,7 млн. лева. Около 90,9 млн. лева са очакваните постъпления по оперативни програми. Бюджетът по пера, които ресорните комисии бяха гласували, беше одобрен от ПК „Финанси и бюджет“. По време на заседанието промени настъпиха единствено в макрорамката по функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Тя беше завишена с близо 123 хил. лева, които ще се компенсират от други дейности. Общата рамка няма да се променя. Предстои най-важният финансов документ на общината да бъде одобрен от Общинския съвет. Заседанието, на което ще се гласува Бюджет 2019, е насрочено за 30 януари 2019 г. от 9:00 часа в зала „Пленарна“.  


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар