Паметници в Аспарухово, Младост и Владиславово ще струват на варненци 309 000 лв.

Естетизацията на градската среда в кварталите ще бъде един от новите приоритети на Община Варна през 2020 г. Наред с благоустрояването на междублоковите пространства ще се работи и върху подобряването на визията на по-отдалечените от историческия център райони.  Тези цели са заложени в Програмата за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане, която беше одобрена на днешното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“. Фокусът тази година ще е върху районите „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“, в чиито открити пространства ще бъдат поставени нови паметници и пластични композиции. „Насищането на тази среда с произведения на монументалното изкуство не само ще промени облика на новите зони за отдих, спорт и развлечение, но ще популяризира и пластичното изкуство сред жителите на тези райони“, каза пред съветниците Антония Йовчева, директор на Дирекция „Култура и духовно развитие“. За естетизацията на градската среда в тазгодишния бюджет на Варна са заделени близо 309 хил. лева, като 269 хил. лева са за изпълнение на Програмата за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане за 2020 г. Предстои да бъдат реализирани каменна пластика „Диалог“ на Адриана Добрева, скулптура от стъкло и метал „Стъкленото цвете“, пластика „Ключарят на тайнствата“ и др. Ще бъдат изработени и две паметни плочи – на актьора Кирил Господинов и на опълченеца Георги Сивков. Проектобюджетът за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е в размер на 29 млн. лева. Близо 3,5 млн. лева от тях са за организиране и финансово подпомагане на международни и местни културни прояви, като има завишение спрямо миналата година с около 100 хил. лева. Бюджетът за общинския фонд „Култура“, който влиза в това перо, е в размер на 1 млн. лева. Дейността и издръжката на читалищата ще струва на местната хазна 1,4 млн. лева. Подобно ще е финансирането и за библиотеките – 1,27 млн. лева. За музеите и галериите с регионален характер са планирани 3 млн. лева. Зоокътът, който също е част от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, е с бюджет от близо 1,8 мл. лева. От тях 1,2 млн. лева са капиталови разходи за реконструкция и модернизация на зоопарка. За дейност „Обредни домове и зали“ са планирани 710 хил. лева. 700 хил. лева ще струва на хазната отчуждаването на земя за разширяване на гробищния парк „Запад“ в с. Тополи. Останалите 10 хил. лева са заделени за погребения на бездомни и социално слаби хора. На днешното заседание членовете на комисията дадоха съгласието си да се отпуснат средства от общинския бюджет за закупуване на гориво за Театрално-музикалния продуцентски център и Кукления театър, което ще струва на хазната около 166 хил. лева. Съветниците преизбраха и външните експерти към фонд „Култура“. Мандатът на специалистите изтече, но тъй като работата им досега беше много успешна, бе решено те да продължат да оценяват проектите. В състава на Експертния съвет влизат Симеон Лютаков („Сценични изкуства”), Кремена Цанкова („Визуални изкуства”), Росица Тодорова („Литература”), арх. Владимир Попов („Културно-историческо наследство“), Димитър Дермански („Филмово изкуство“) и Страцимир Павлов („Музика“).


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар