Основен ремонт на детски площадки в 7 от общо 12 общински ясли във Варна

Основни ремонти на площадките за игра ще бъдат направени в 7 от общо 12-те общински детски ясли във Варна. Заложените  за тази цел средства в проектобюджета на общината са близо 2 млн. лева. Те бяха одобрени от членовете на ПК „Здравеопазване“, които разгледаха проекторамката за 2019 г. През тази година ремонти са предвидени в детските ясли „Щастливо детство“, „Чуден свят“, „Роза“, „Щурче“. Общината планира рехабилитация също на площадките в „Русалка“, „Звънче“ и „Детелина“. Общата финансова рамка за здравеопазване е в размер на 21,1 млн. лева и бележи увеличение с близо 1,6 млн. лева спрямо първоначалния бюджет за 2018 г. От тях 461 хил. лева са за финансиране на 18 общински програми със здравна насоченост, девет от които са нови. Първоначално заложените програми бяха 17, но по предложение на председателя на комисията доц. Антоанета Цветкова беше включена още една – профилактика на диабетното стъпало, като финансовата рамка по това перо се запазва. Част от новите програми са: „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието" – основно за деца с ДЦП, Синдром на Даун и аутизъм; “Зеленият двор на Варна” - за ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психомоторното развитие на деца от 0-3 г.; „Грижа за деца с диабет и редки ендокринни заболявания”. Други нови програми с общинско финансиране са за скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза, белия дроб, маточната шийка, простатната жлеза, рак на гърдата. И през тази година общината ще подпомогне варненските двойки с репродуктивни проблеми. По това перо в бюджета са заложени 283 хил. лева. 159 хил. лева са заделени за еднократни помощи за лечение. Друга тема на днешното заседание на комисията по „Здравеопазване“ бе тежкото финансово състояние, в което се намира Очна болница. Към края на миналата година задълженията на лечебното заведение са в размер на над 400 хил. лева.  Общинските съветници дадоха съгласието си болницата да бъде подпомогната с 93 хил. лева от бюджета за 2019 г., с които да покрие част от задълженията си към доставчиците, особено за лекарства и медицински консумативи. Същевременно  членовете на комисията изискаха от ръководството в 15-дневен срок да представи виждането си за бъдещето на лечебното заведение.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар