Общинският съвет одобри нови тарифи на такситата

Минималните цени за таксиметров превоз във Варна ще бъдат повишени.  Общинският съвет одобри увеличение с 0.13 лв., с което дневната тарифа става 0,88 лв., а нощната – 0,98 лв. Максималната цена се запазва 2 лв. през деня и 3 лв. през нощта. Без промени остават също първоначалната такса и цената за минута престой. Съгласно Закона за автомобилните превози общинският съвет е длъжен да определи долен и горен праг на тарифите за таксиметров превоз. От 2016 г. насам цената за един километър пробег във Варна бе 0,75 лв. през деня и 0,85 – през нощта. Местният парламент прие и предложения от кмета проект на план-сметка „Чистота“ за следващата година. За почистването на града са заложени 30,5 млн. лева.  Около 800 хил. лева повече са средствата за ръчно и механизирано чистене на обществени места спрямо миналата година. Новите правила за прием в детските ясли на територията на община Варна също получиха одобрение от съветниците.  С промените се уеднаквят критериите за прием в яслите с тези в градините и се улесняват родителите при кандидатстване в общински детски заведения. Всички малчугани ще са с равни шансове за прием, тъй като няма да значение кога е подадено заявлението. Местният парламент гласува и промени в правилника на Фонд „Култура“. Те ще оптимизират работата на фонда и ще улеснят кандидатстващите организации както при подаване на проектни предложени, така и при отчитането им. С решение на Общинския съвет ще бъде увеличен с 25 000 лева капиталът на дружеството „Стадион Спартак“. Средствата ще използват за погасяване на неизплатени задължения на дружеството към контрагенти, за работни заплати към персонала и задължителни осигурителни вноски към НАП. На последното за годината заседание бе гласувано също да се увеличи капиталът на Онкоболницата и ДКЦ4 „Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар