Общински съвет-Варна обяви война на незаконните водопроводи

Междуведомствена работна група да обсъди и предложи решение по казуса с изградените, но невъведени в експлоатация водопроводни и канализационни мрежи на територията на община Варна. Около това мнение се обединиха представителите на различни институции, които взеха участие в дискусия, посветена на дългогодишния проблем. Тя беше част от дневния ред на днешното заседание на постоянната комисия по архитектура към Общински съвет – Варна, на което присъстваха служители на дружеството „Водоснабдяване и канализация“ и на общинските дирекции „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и „Правно-нормативно обслужване“. Липсваше единствено представител на РДНСК – органът, който основно се занимава с тази категория строежи. Участниците в срещата бяха единодушни, че с общи усилия проблемът с незаконните водопроводи е решим, но е необходимо да се набележат мерки за преодоляването му. „Отделните институции имат инструменти за справяне с казуса. Те обаче трябва да уеднаквят политиките си и да начертаят общ път, по който да вървят“, изтъкна главният архитект Виктор Бузев. Според него към момента не са необходими законодателни промени за решаване на проблема. Подобна позиция изрази и Михаил Маринов, заместник-управител на „Водоснабдяване и канализация – Варна“. „През годините е имало не една или две срещи, на които сме обсъждали въпроса с невъведени в експлоатация водопроводни и канализационни мрежи. Досега работещо решение не бе намерено, защото отделните институции си прехвърляха топката. На мнение съм, че ако посочим конкретни стъпки и споделим отговорностите и разходите, ще можем да се справим с този дългогодишен проблем“, коментира Маринов. Работната група ще трябва да излезе с предложение какво да се промени, за да не продължава тази практика и в бъдеще. Необходимо е също да се реши какво се случва със завареното положение. На днешното заседание бе решено представителите на Общинския съвет в междуведомствената група да бъдат съветниците арх. Антоан Влаев, който постави темата на дневен ред, и Пейчо Бюлбюлев.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар