Община Варна ще кандидатства с проект за модернизация на уличното осветление

Съветниците от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си администрацията да подаде проектно предложение по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Предвижда се подмяна на уличното осветление в част от кв. „Младост“, както и в 3-ти и 4-ти микрорайон на кв. „Възраждане“. Сегашната система е остаряла, амортизирана и с голям разход на енергия, а поддръжката – скъпа и неефикасна. По тази причина постоянно нараства броят на авариите, което причинява редица социални и битови неуредици, аргументират се от администрацията. Старите улични лампи, които в обхвата на проекта са над 1100, ще бъдат сменени с нови, енергоспестяващи LED осветителни тела. Подмяната им значително ще намали разходите за електроенергия, поддръжка и   консуматив. Наред с това сериозно ще се подобри нощното осветление на улици, пътни и пешеходни подходи към жилищни входове, открити паркинги и междублокови пространства в района. Общата стойност на проекта е 600 хил. евро, или 1,173 млн. лева, какъвто е лимитът на програмата. Няма изискване за съфинансиране от страна на Община Варна. Срокът за подаване на проектното предложение е 5 март 2020 г. Продължителността на изпълнение на дейностите по проекта е до 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.  Очакваните резултати от модернизирането на системата за външно изкуствено осветление са намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на енергийната ефективност Усилията на общината през последните години са насочени именно към минимизиране на енергопотреблението и повишаване ефективността на използваните енергийни ресурси. Като част от   последователната политика за постигане на устойчиво развитие, при това в комбинация с иновативни способи, е решението на общинската администрация да работи по още едно подобно проектно предложение. В края на 2019 г. Варна е поканена от Intrasoft International – световна организация с огромен опит в подготовката и управлението на проекти, да се включи като партньор в проектно предложение, с което да се кандидатства по процедура „Интелигентни градове и общности“ по европейската програма за иновации и наука „Хоризонт 2020“. Целта на проекта е да се търсят нови интелигентни решения за подобряване на средата в големите градове, с акцент върху околната среда, енергийната ефективност и мобилността. Съветниците от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си Община Варна да подаде проектно предложение. В рамките на проекта всеки водещ град и градът последовател ще разработят заедно с партньорите от консорциума собствената си смела визия на града за 2050 г. Визията трябва да обхваща градски, технически, финансови и социални аспекти, а идеята е да се премине от планиране към изпълнение и прилагане на успешни решения. Водещ партньор на проекта ще бъде Intrasort International. Поканените партньори към момента са: Община Атина, Община Франкфурт, финландската научно-изследователска организация VTT , австрийският технологичен институт AIT, Икономическият и технологичен университет в Будапеща, Inlecom – организация за информационни технологии и услуги и др. Продължителността на проекта на стойност между 12 и 15 млн. лева ще бъде от 48 до 60 месеца. Бюджетът на Община Варна е около 1 млн. лева, като безвъзмездната финансова помощ е 100%, т.е. не е необходимо съфинансиране.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар