Община Варна се готви да вдигне данъците на моторните превозни средства

Правната комисия към Общински съвет – Варна  одобри промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци в частта й за налога върху превозните средства. Поправките се правят заради въведената от законодателя нова концепция за определяне на този данък. За да влязат в сила, промените трябва да бъдат одобрени от местния парламент.Налогът за автомобилите вече ще се определя по нова формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият отчита мощността и годината на производство на колата, а екологичният – екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което той причинява. В наредбата са включени шест диапазона на мощности на автомобили. Двата досегашни диапазона до 37 kW и до 55 kW се обединяват в един – до 55 kW, като се включват и два нови към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително, и над 245 kW. Коефициентът за година на производство е диференциран по години, като е направена промяна спрямо действащите до сега в Закона местни данъци и такси коефициенти. На Общинските съвети не се предоставя възможност да определят размерите на тези коефициенти, а те остават съгласно закона. В основата на промените е екологичният компонент. Той ще осигури данъчно облекчение за собствениците на коли, съответстващи на екологични стандарти „Евро 4”. Налогът ще се увеличи за автомобили със сертификат под „Евро 4” или несъответстващи на екологична категория. Тези екологични коефициенти заменят облекчението за действащо катализаторно устройство. Вече няма да се прилага досега действащата граница от 74 kw за ползване на данъчни облекчения – с коефициента за екологична категория се дава възможност на собствениците да плащат по-нисък налог за автомобили с категория равна на или по-висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на леки автомобили ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежаваните превозни средства отговарят на по-високи екологични стандарти. На днешното си заседание съветниците от правната комисия одобриха също промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, предвиждащи актуализация на цените за входни билети в зоопарка. Билетът за деца от 3 до 7 години ще струва 1 лв., а за ученици от 7 до 18 г. и за пенсионери – 2 лв. Възрастните ще плащат по 3 лв. Пакетният билет за семейство с деца до 18 г. ще е на цена от 6 лв. Груповите посещения на деца и пенсионери над 15 души ще бъде 1 лев на човек. За контактната зона, в която посетителите общуват с животни, ще се плаща по 2 лв. за 10 минути. Входът за деца под 3-годишна възраст остава безплатен. Предстои поправките в двете наредби да бъдат разгледани и от ПК „Финанси и бюджет“, преди да бъдат окончателно приети от Общинския съвет.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар