Община Варна продължава с мащабна капиталова програма и през 2020 година

Община Варна ще продължи с мащабната капиталова програма и през 2020 г. Тя възлиза на 163, 2 млн. лева, от които 100 ,6 млн. лева са по европейски проекти и програми. Програмата заема 1/3 от общинския бюджет за тази година и е двойно по-голяма от целия бюджет на Варна за 2004 г., който тогава бе в размер на 75 млн. лева. Акцентите в нея са: инвестиции в кварталите – в улици, тротоари, зелени площи, подобряване на инфраструктурата, строителство на спортни съоръжения и площадки. Големите проекти, по които общината ще работи през годината, са двете рибарски пристанища „Карантината“ и „Варна“ в кв. „Аспарухово“, разширяването на Синята зона, изграждане на пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Атанас Москов". Предстои завършването и въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция за отпадни води „Златни пясъци“, както и изпълнение на проекта, по който ще бъдат доставени 60 нови електробуса.   Продължава работата и по строителството на трите нови спортни комплекса на ул. „Студентска“, кв. „Виница“ и кв. „Владислав Варненчик“. Администрацията ще се фокусира и върху разширението на бул. „Цар Освободител“ – доста сериозен проект, съпоставим с мащабите на новия бул. „Васил Левски“. Други големи обекти са реконструкцията и модернизацията на филиала на ДТ „Стоян Бъчваров“ и укрепването на свлачището на „Трифон Зарезан“, което ще бъде реализирано с държавно финансиране. Близо 99 милиона лева е бюджетът за функция “Жилищно строителство и БКС” през 2020 година.   Проектрорамката му беше одобрена на днешното заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“. Малко над 25,5 млн. ще бъдат инвестирани в основен ремонт, реконструкция и изграждане на уличната мрежа, а 10 млн. лева са предвидени за текуща рехабилитация на улици. По около 5 млн. лева са заделени за благоустрояване на междублокови пространства и поддръжка на зелените площи, включително на Морската градина , a 2,4 млн. лева – за улично осветление. План-сметка „Чистота“ е в размер на 40 млн. лева. През 2020 г. продължава реализирането на обекти по проекта за изграждане на бул. „Левски“, сред които е строителството на голямото кръгово   кръстовище между ул. „Девня“, булеварда и ул. "Пеячевич".  Предстоят и основни ремонти на редица улици, фактически свързани с булеварда. Сред тях са улиците „Братя Бъкстон“, „Мир“, „Подвис“, „Царевец“, „Д-р Анастасия Железкова“. В бюджета са предвидени също по около 1,2 млн. лева за изграждане на две пасарелки – над бул. „Цар Освободител“, при ул. „Кестен“, и на бул. „Васил Левски“ и „Осми Приморски полк“. Ремонтни дейности тази година ще има на улиците „Ал. Дякович“, „Козлодуй“, „Хан Севар“, „Милосърдие“, „Гео Милев“, „Блян“, “Патриарх Евтимий“, “Ат. Георгиев“,  “Г.Живков“, “Юрий Венелин“, “Радецки“, “Велико Христов“, “Христо Попович“, “Хр. Самсаров“, “Проф. Жолио Кюри“, “Ангел Георгиев“, “Поп Харитон“, “Ангел Кънчев“, паркинга на ул. „Силистра“. В бюджета е осигурено финансиране за ремонти на улиците „Роза“, „Лотос“, Карамфил“, „Македония“, „Г. С. Раковски“, „Проф. Николай Державин“, „Св. пророк Илия“, „Св. Йоан Кръстител“, „Д. Солунски“, „Ат. Манев“.   Голяма част от тези улици са преходни обекти и ремонтните дейности по тях са към своя край. През тази година ще стартира рехабилитацията на ул. „Акация“, както и основният ремонт на металния Клапов мост, който е в много тежко състояние. Предстои да започне и реконструкцията на кръговото кръстовище по алея 45 в к.к. „Св. св. Константин и Елена“. Предвидени са средства за проектиране на редица важни обекти. 950 хил. лева са заложени за проектиране на разширение на бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Васил Левски“ до пътния възел край летището. Предстои актуализация на проекта за продължение на ул. „Атанас Москов“ към Южна промишлена зона и изготвяне на технически проект за Аспаруховия парк. В бюджета има заделени средства също за проектиране на основен ремонт на пътищата от кв. „Аспарухово“ до кв. „Галата“ и от разклона за Кичево до входа на кв. „Виница“. В плановете на общината е изготвянето на инвестиционни проекти за благоустрояване на няколко междублокови пространства. Едното от тях се намира в карето между улиците „Хаджи Димитър“, „Братя Миладинови“, „Македония“ и ОУ „Васил Априлов“. Нов облик ще имат също зоната между бул. „Сливница“, ул. „Пирин“ и ул. „Витоша“, както и пространството между улиците „Хаджи Димитър“, „Братя Миладинови“, „Съединение“ и „Г. Раковски“. 100 хил. лева са заделени са извършване на предпроектни проучвания за благоустрояване, в това число археологическо проучване на парковата площ в пространството между ул. „Козлодуй“, „Цар Симеон I“, „Цариброд“ и „Л. Заменхоф“. ------------ Община Варна ще инвестира средства в ново съоръжение за преработка на твърди битови отпадъци. За тази цел в местната хазна за 2020 г. са заделени над 3,14 млн. лева. В тази сума влизат разходите за закупуване на земя, извършване на предпроектни проучвания, както и проектиране на съоръжението. Бюджетът за чистотата на Варна за 2020 г. беше одобрен от членовете на ПК „Благоустройство и комунални дейности“. Той е в размер на 40,5 млн. лева, или с 3,3 млн. лева повече спрямо средствата за 2019 г., при това без увеличение на таксата за битови отпадъци. За жилищни имоти  тя е 0,98 промила от данъчната оценка и е една от най-ниските в страната. Очакваните приходи от такса смет са 29 млн. лева., което е с 1 млн. лева повече от планираните за миналата година. Около 2,5 млн. лева се предвижда да влязат в хазната от отчисления от РИОСВ-Варна. Преходният остатък от преизпълнение на приходите от такса смет и неразплатени разходи към края на 2019 г. е в размер на над 9 млн. лева. Основно перо в план сметката остават разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка на отпадъци. За тази дейност  са предвидени близо 16,3 млн. лева, като 9,3 млн. лева ще струва преработката на боклука в завода в с. Езерово. В тазгодишния бюджет са заделени също средства за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землището на с. Въглен. За почистване и поддържане на чистотата на обществените места Община Варна е предвидила 14,6 млн. лева, с около 2 млн. лева повече спрямо 2019 г. От тях 8,1 млн. лева са за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др. Планираните разходи за чистотата на Морската градина са в размер на близо 1,3 млн. лева. От тях около 1,1 млн. лева ще бъдат вложени в нова специализирана техника – мотометачни машини, цистерна за измиване на улици, вакуумни почистващи машини и др. В местната хазна за сметосъбиране и сметоизвозване са заделени 9,6 млн. лева. В тази сума са включени   средствата в размер на близо 394 хил. лв. за изграждане на джобове за контейнери по улиците в града. Други 72 хил. лв. ще бъдат инвестирани в надграждане на системата за контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване. По време на днешното заседание беше обсъден и въпросът за изграждането на подземни контейнери за смет. Съветниците решиха да възложат на районните администрации в 6-месечен срок да посочат места, на които биха могли да се поставят такива съоръжения.  След това ще се направи обследване и ще се проучи опитът на други градове, за да се реши какви стъпки ще предприеме общината. Само за 2019 г. санкциите, които са наложени на сметопочистващите фирми, са в размер на 300 хил. лева, бе съобщено също по време на заседанието.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар