Община Варна иска да придобие множество значими за варненци обекти

Община Варна планира да изгради нов транспортен възел под кв. „Максуда“. Това става ясно от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г., в която е заложено общината да открие процедура за придобиване на частни и/или държавни терени с цел реализация на транспортно-комуникационната връзка. Документът беше одобрен на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“ към Общински съвет – Варна. Общината иска да придобие в собственост или за управление също Шокъровия канал, НЧ „Просвета 1927“ в кв. „Аспарухово“, терен в местност Салтанат на Приморския парк, обекти в подлеза на стадион „Варна“. В списъка фигурират също   паркингът под бившия „Пикадили парк”, имот над цирковата площадка в кв. „Младост”, Раннохристиянският манастир в местност Джанавара. Администрацията ще открие и процедури по придобиване на терени за реконструкция и разширение на улици в различни части на града. Сред тях са имоти в ж.к. „Бриз“, на ул. „Орех“, ул. „Константин Илиев“ и др. 5,5 млн. лева са предвидени в бюджета на община Варна за 2020 г. за отчуждаване на частни имоти с цел реализация на обекти от първостепенно значение.   Отчуждаването на земя ще струва   около 4,15 млн. лева, а на сгради – 1,35 млн. лева. Сред най-мащабните проекти са: разширението на гробищния парк в с. Тополи;   пробивът на ул. “Ал. Рачински”, от бул. „Съборни“ до ул. „Генерал Колев“; рампата на ул. "Атанас Москов" за излизане на автомагистрала „Хемус“; реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45 на к.к. Св. св. Константин и Елена, включително оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода. Очакваните разходи за 2020 г., свързани с придобиване, управление и разпореждане с общински недвижими имоти и вещи, са в размер на 6,4 млн. лева. От тях 700 хил. лева общината е заделила за събаряне на сгради и за текущи ремонти на обекти. Прогнозните приходи по това перо са за 13,2 млн. лева. От продажба на имоти на търг или публично оповестен конкурс, както и от прекратяване на съсобственост се очаква да влязат 7,75 млн. лева. 2,1 млн. са предвидени в местната хазна от наеми, включително от плажове държавна собственост. Планираната сума от концесии е в размер на 1,8 млн. лева. На днешното си заседание съветниците одобриха и Стратегията за управление на общинската собственост на община Варна за периода 2019 – 2023 г. Тя е отворен управленски документ и може да претърпи изменение. След приемането й би следвало да остане непроменена по отношение на визията и приоритетите и гъвкава спрямо мерките и проектите. Членовете на комисията дадоха също съгласието си да се увеличи капиталът на Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна. Увеличението ще е с 1,086 млн. лева,  представляващи стойността на отпуснатите от общинския бюджет средства за ремонт и финансово оздравяване на лечебното заведение.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар