Община Варна е отпуснала социални помощи на близо 300 души през 2018 г.

68 варненци ще получат еднократна финансова помощ от общината  за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности. Това решиха на днешното си заседание членовете на ПК „Социални дейности и жилищна политика” към Общински съвет – Варна. Общата сума е в размер на 24 200 лева, като средствата са между 200 и 900 лева в зависимост от потребностите. На двама души беше отказана помощ, тъй като вече са били подпомогнати от общината. Данните сочат, че от началото на годината са отпуснати средства на 295 души. Общият бюджет за социални помощи през 2018 г. е 102 678 лв., а остатъкът в хазната е в размер на 1 328 лв. Членовете на комисията одобриха също така Стратегия за развитие на социалните услуги на община Варна за периода 2016-2020 г. Част от целите, заложени в нея, са: разкриване на нови услуги и търсене на начини за тяхното финансиране, обясни зам.-кметът Коста Базитов. В рамките на заседанието бе внесено уточнението, че закъснението не е по вина на Общината. Документът се основава на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, която е била приета едва тази година. Съветниците дадоха съгласието си през 2019 г. Дружеството на инвалидите във Варна да получи пет карти за цялата мрежа на градския транспорт. Средствата за тях в размер на общо 8 100 лв. ще бъдат предвидени в общинския бюджет през следващата година. Гласувано бе също да се внесе предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на десет деца от Варна. Бащата на едно от децата и майката на останалите осем нямат изискуемия трудов стаж, за да получат те наследствена пенсия след смъртта на родителите си. Една от точките в дневния ред бе искане от фондация „Владиславово“ – един от най-големите доставчици на социални услуги за възрастни и деца в неравностойно положение в община Варна, за безвъзмездно ползване на имот на ул. „Гургулят“ 7 в ж.к. „Владислав Варненчик“. Съветниците дадоха положително становище и препратиха въпроса към ПК „Собственост и стопанство“.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар