Община Варна е готова да похарчи нови 1,5 млн евро за софтуер

Община Варна подготвя две проектни предложения в областта на дигиталните технологии на обща стойност 1,5 млн. евро. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване по програма Хоризонт 2020. Помощта и при двата проекта е 100% безвъзмездна и не се изисква съфинансиране от местната хазна. Единият проект предвижда проектиране и разработване на ефикасен софтуер, който ще подпомогне дигитализацията на работните процеси в Община Варна. „Този софтуер ще ни позволи много бързо да търсим документи в системата. Така ще съкратим сроковете за издаване на удостоверения, справки и пр., с което ще подобрим обслужването на гражданите и бизнеса. От друга страна – ще се правят дигитални копия, като по този начин ще се минимизира рискът от загуба на документация“, поясни пред съветниците Бистра Димова, началник на отдел „Програми и проекти“ в Община Варна. Общата стойност на проекта е до 4,5 млн. евро, като индикативният бюджет за Варна е до 800 хил. евро. Общината ще си партнира с организации и институции от Холандия, Франция, Румъния и Гърция, с които вече е работила. От българска страна желание да участват в проекта са заявили също Областната управа и Техническият университет в града. По втория проект ще бъде изграден Цифров информационен център, който ще работи като интегрирана услуга „на едно гише“. Чрез него компании от всякакъв ранг ще могат да получат информация, опит и експертно мнение в областта на дигиталните технологии. Центърът също така ще осигурява връзка с   инвеститори, ще помага за свързване на потребители и доставчици на цифрови иновации и др.   Ключовите технологии, до които центърът ще осигури достъп, са роботика, фотоника, анализ на данни, киберсигурност, симулация, високоефективни изчисления. Извън технологичния фокус той ще може да подпомогне и сектори като селско стопанство, транспорт, строителство, производство. Общата стойност на проекта е до 3 млн. евро, като Община Варна очаква да получи   до 700 хил. евро. По този проект местната администрация също ще си партнира с организации от няколко европейски държави. Другите участници от България са ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Технически университет – Варна. Продължителността и на двата проекта е 36 месеца. Администрацията трябва да подаде проектните предложения до ноември. Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да кандидатства с проект по Програмата за   морско дело и рибарство 2014-2020, при който обект на инвестицията е сградата на НЧ „Васил Левски“ в кв. „Галата“. Ако проектът бъде одобрен, в читалището ще бъде изграден морски образователен център за деца и ученици. Проектното предложение включва също цялостен ремонт на концертната зала, обновяване на санитарния възел, изграждане на рампа за хора в неравностойно положение в читалището. Членовете на комисията одобриха отпускането до 470 хил. лева от общинския бюджет за обезпечаване на разходите по европроекта, преди те да бъдат възстановени по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Срокът за изпълнение е 18 месеца.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар