ОбС-Варна гласува средства за 11 двойки с репродуктивни проблеми

25 000 лв. ще бъдат отпуснати на 11 двойки с репродуктивни проблеми. Това реши с пълно единодушие Общинският съвет във Варна на днешното си заседание. 3 500 лв. за инвитро с донорска яйцеклетка получават две от двойките, а други девет ще бъдат подпомогнати с до 2 000 лв.  за медицински изследвания и манипулации. С днешното решение отпуснатите средства за  мандат 2015-2019 по програма инвитро ще достигне 600 000 лв. От отпуснатите за 2019 г.   по това направление 160 000 лв. в бюджета на Община Варна остават  31 500 лв. Благодарение на активната политика на Община Варна за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми на бял свят за последните 4 години са се появили над 50 бебета. Съветниците решиха на 45 души да бъдат отпуснати общо 13 650 лв. – еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови нужди. Общо 47 са подадените заявления, но на двама от заявителите е отказана помощ. Единият тази година вече е бил подпомогнат от общината, а другият има по-висок доход и няма основания за отпускане на средствата. Подробен устройствен план за дострояване на буна „Минерален басейн“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ одобриха днес на заседанието на Общински съвет – Варна. Решението се отнася за обект „Морска част за дострояване на буна, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в курорта.   Дострояването е необходимо заради установени компрометирани места и липси в защитната бронировка при върха на буната. С приемането на плана се дава зелена светлина на дейностите по брегоукрепване и брегозащита, които да предпазят бреговата част от  ерозионни процеси. Към момента на буната е изграден заустващ канал, който отвежда повърхностни води от минаващото в близост дере. Участъкът, в който ще се реализира проекта заема крайбрежна брегова ивица с дължина около 660 м. и ширина около 250 м., като в най-широката си част навлиза в морето на широчина 206 м. Първият етап на изпълнение на буната обхваща нейната централна част с обща дължина 117, 6 м. Освен доизграждане планът предвижда буната да се свърже и с двете допълнителни крила – северно „Голям плаж“ и южно „Малък плаж“ в курорта. Одобрен бе и Подробен устройствен план „за градска болница“ и план за улична регулация. По думите на арх. Виктор Бузев планът включва улична регулация на отсечка от 35 метра и сграда до 7 етажа с  прилежащи към нея магазини и гаражи. Планът се отнася до два поземлени имота, обединени в един парцел, намиращ се зад Градска болница. На заседанието бяха определени 36 съдебни заседатели при Районен съд-Варна с мандат 2020-2024 г. Необходимият брой кандидати е 80. Предвид недостига на кандидати, съветниците решиха срока за подаване на документи да бъде удължен до 10.10.2019 г. При избора, в етапа на събеседване, кандидатите трябва да отговарят на теоретични и практически въпроси, свързани с функциите на съдебния заседател. Изискванията за състава са поне 10 % от заседателите да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар