Нова дирекция в Община Варна ще отговаря за екологията и опазването на околната среда

Съветниците от ВрК „Структури и общинска администрация“ одобриха създаването на новото звено, което ще обедини всички дейности, свързани със сметосъбирането, сметоизвозването, чистотата на въздуха, опазването на водите, включително управлението на минералните източници. Реформата се прави по предложение на кмета Иван Портних с цел по-добро управление на процесите, свързани с опазването на околната среда, и най-вече – за постигане на по-голям контрол. Досега тези дейности се ръководеха от различни звена в общинските дирекции „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ и „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, обясни пред съветниците секретарят на Община Варна Нора Момчева. Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ ще се състои от три отдела – „Опазване на околната среда“, „Управление на отпадъците“ и „Контрол и опазване чистотата на обществените територии“. Ако административната реформа получи одобрението на местния парламент, новата структура трябва да започне да функционира от 1 март 2020 г. Кадровата обезпеченост ще се осигури от настоящите експерти в администрацията, а при необходимост от разширяване на екипа ще бъдат обявени свободни позиции. Ръководителите на звената ще бъдат определени чрез конкурс. Процедурите за провеждане на конкурсите ще стартират веднага след решението на Общинския съвет, поясни Нора Момчева в отговор на въпроси на общински съветници. Членовете на комисията гласуваха също промяна в числеността на персонала в Приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, през който през зимните месеци преминават около 250 души. Заради необходимостта от поддръжка на отопление и снабдяване с топла вода целогодишно се налага назначаването на четирима огняри. Съветниците дадоха също съгласието си да се назначи шофьор в Комплекса за социални услуги за деца и младежи, обединяващ осем центъра за настаняване от семеен тип. Те се намират в различни части на града и наличието само на един микробус за комплекса е крайно недостатъчно. Затова Община Варна планира да предостави на социалната институция още едно превозно средство, за което е необходимо назначаването на шофьор.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар