Местният парламент одобри промяна в цените на картите за градски транспорт във Варна

Намаление на цените на картите на градския транспорт прие местният парламент във Варна. С пълно единодушие съветниците гласуваха промяна в Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на Община Варна, която да влезе в сила от 20.10.2019 г. Месечната абонаментна карта за една линия вече ще струва 35 лв., а карта за всички линии ще струва 50 лв. на месец вместо досегашните 130 лв. По-изгодно ще е и пътуването с тримесечни карти. С промените в наредбата те ще са на цени от 90 лв. за една линия и 135 лв. – за всички линии. От новите условия, освен гражданите в пенсионна възраст - хора на 65 и повече години, от намалението ще е възползват и учащи се и лица с трайни увреждания и техни придружители. Пенсионерите вече ще заплащат по 2 лв. месечно за една вътрешноградска линия и по 8 лв. за всички вътрешноградски.  Срещу 15 лв. на месец, учащите ще могат да използват всички линии в чертите на града, това се отнася и до ученици, които пътуват от малките населени места. Месечните карти за хората с увреждания за всички линии ще са от 8 лв. до 25 лв. За степен на увреждане от 50% до 70% Наредбата определя цена на карта 25 лв., от 71% до 90% ще заплащат 15 лв., а лица с увреждания над 91% – 8 лв. Придружителите на тези лица могат да използват месечни карти за всички линии на стойност 15 лв. Безплатна абонаментна карта е предвидена за лица под 18 години, с трайни увреждания от 50% до 100%.  Наредбата дава възможност карти за два или повече месеца да бъдат закупувани предварително. Новите цени на картите без намаление за рамките на града, съгласно границите на Общия устройствен план са съответно: -          Месечна абонаментна карта за една линия - 35 лв. -          Месечна абонаментна карта за всички линии – 50 лв. -          Тримесечна абонаментна карта за една линия – 90 лв. -          Тримесечна абонаментна карта за всички линии – 135 лв. -          Шестмесечна абонаментна карта за една линия – 180 лв. -          Шестмесечна абонаментна карта за всички линии – 270 лв. -          Годишна абонаментна карта за всички линии – 520 лв.   Съветниците одобриха споразумение за увеличаване на фонд работна заплата в „Градски транспорт“ЕАД Споразумение между синдикатите и общинския превозвач „Градски транспорт“ ЕАД за увеличаване на фонд работна заплата гласуваха днес съветниците от местния парламент. В документа се предвижда нарастване на фонд работна заплата с 30% до 2020 г., като до 1-ви март всяка година увеличението ще е с 10%. Подписването на споразумението  ще допринесе за увеличаване доходите на работещите в дружеството, както и за обективното и своевременно изплащане на полагащото им се възнаграждение. Целта е да се осигурят по-добри условия за работа в дружеството, които да гарантират и по-добро качеството на обществения транспорт във Варна. Страни по споразумението са Община Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати на България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати на България“ и „Градски транспорт“ЕАД.   Съветът даде  зелена светлина за изграждане на четири нови паркинга във Варна. С пълно единодушие Общинският съвет във Варна реши да бъдат отделени 939 336 лв. за изграждане на четири извънуличини паркинги на територията на община Варна. Терените, които ще бъдат обособени за тази цел са в район Приморски на ул. „Момина сълза“ за 167 894 лв. и ул. „Люляк“ 478 842 лв, на  ул. „Струга“ зад бл. 39-49 за 193686 лв. и в кв. „Аспарухово“, ул. „Балкапан“ на стойност 98 914 лв. Част от мотивите за изграждането на допълнителни места за паркиране са, че след завършването на бул.“Левски“ в прилежащите към булеварда участъци са останал необлагородени пространства, които нерегламентирано се използват за паркиране на автомобили. На тези места липсва трайна настилка, което затруднява предвижването на пешеходците и хората с увреждания, предвид неосигурената достъпна среда.  Подобна е ситуацията и в кв. „Аспарухово“ където след реконструкцията на бул.“Народни будители“  има недостиг на паркоместа за живущите в близост до булеварда. Паркинг, в този район, ще бъде изграден при бл.51, ул.“Балкапан“. С реализацията на проекта се осигурят максимален брой паркоместа в близост до жилищни блокове и ще се осигури безопасно предвижване на живущите в тези райони. Ще бъде положена трайна настилка и ще бъдат изградени системи за отводняване на пътното платно. Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение също е част от проекта. Съветниците решиха необходимите средства да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г. като компенсирана промяна. Съветниците дадоха съгласието си Община Варна да кандидатства с проект по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Обект на инвестицията е сградата на НЧ „Васил Левски“ в кв. „Галата“. Проектът предвижда в читалището ще бъде изграден морски образователен център за деца и ученици, както и салон за провеждане на мероприятия свързани с популяризиране на рибарството и „Синия растеж“. Той включва също и цялостен ремонт на концертната зала, обновяване на санитарния възел, изграждане на рампа за хора в неравностойно положение в читалището. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е до 391 166 лв. без ДДС. Продължителността за изпълнението на проекта е до 18 месеца. Дарение в размер на 170 000 лв. за неотложни ремонтни дейности ще получи пожарната във Варна. Решението се отнася за сградата на бул. „Сливница“ 159, като средствата ще покрият разходите за ремонт на покрива. Решението е във връзка с постъпило писмо от комисар Тихомир Тотев - директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“. В него се припомня, че сградата е построена през 1969 г. и от тогава са правени само частични ремонти. През 2018 г. със средства на МВР са подновени хидроизолацията на покрива над гаражите, но от подмяна на хидроизолация се нуждае и покрива на основната сграда.  Възможността за общинско финансиране на дейностите по пожарна безопасност и защита на населението е регламентирана в Закона за МВР, чл.138 . Членовете на съвета одобриха и отпускането на 20 000 лева от общинския бюджет за обезпечаване на разходите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, необходими за хонорар на независим одитор и режийни разходи.  С размера на отпуснатите средства ще бъде увеличен капитала на дружеството „Стадион Спартак“ ЕАД Отпускането на финансови средства в размер на 120 000 лв. за реконструкция на ул. „Колю Фичето“ също присъства в дневния ред. Парите ще бъдат изразходвани за изготвяне на инвестиционен проект  за подобряване на инфраструктурата района на Западна промишлена зона във Варна.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар