Край на маските от чаршафи, ЕК въвежда стандарти

Европейската комисия прие решения за хармонизирани стандарти, които ще позволят на производителите да пускат на пазара високоефективни изделия за защита на пациентите, медицинските специалисти и гражданите като цяло. С това ще се стопира практиката да се предлагат некачествени маски от чаршафи, пише Марица. Стандартите ще позволят процедурата за оценяване на съответствието да бъде по-бърза и по-евтина. Хармонизираните стандарти играят ключова роля в настоящата пандемия от коронавирус, тъй като те се отнасят до съществени изделия, като например медицински маски за лице, хирургически покривала, облекла и други подходящи облекла, машини за измиване и дезинфекция, стерилизация. След като бъдат приложени, тези стандарти ще дадат възможност на производителите на медицински изделия и на други заинтересовани икономически оператори да спазват изискванията за здравеопазване и безопасност на законодателството на ЕС, като същевременно се отчитат най-актуалните технически решения.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар