Комисията по архитектура към ОбС – Варна одобри ПУП плана на Аспарухов парк

Комисията по архитектура към Общински съвет – Варна одобри Подробния устройствен план на Аспарухов парк. Планът, чието начало бе поставено през 1997 г., беше приет с пълно мнозинство след едночасова дискусия. Проектът обхваща територия от близо 47 хектара и е изцяло съобразен с Общия устройствен план. „Имаме шанса в 21-ви век да направим реплика на труда на Антон Новак – създател на Морската градина“, заяви пред съветниците главният архитект на Варна Виктор Бузев. Той поясни, че на територията на парка ще се запазят максимално зелените площи. Заложената максимална плътност на застрояване е 1 %, а максималният коефициент на интензивност – 0,06 %. В парка ще има детски кътове, спортни игрища, атракционни обекти. Общественият интерес ще бъде максимално защитен. В подкрепа на това е фактът, че там няма нито един реституиран имот, върху който би могло да се осъществи допълнително застрояване. Парковата зона е с граници: южно от канал 1 – море-езеро; западно – от Аспарухов плаж; югоизточно – от бул. „Първи май“; северно – от път, водещ до паметника „Лодката“, местност „Карантината“. В обхвата на плана са включени Рейдовата кула, Аспаруховият вал и рибарското пристанище „Карантината“. Акваторията на Черно море не е засегната. Арх. Бузев добави, че следващата стъпка ще бъде изготвянето на проект за паркоустройствен план. Предстои да бъде обявен конкурс за цялостната визия на Аспарухов парк. На днешното заседание стана ясно също, че предстои ускоряване на процеса по актуализация на списъка с недвижими културни ценности на територията на община Варна. През тази година ще стартира двугодишна програма за сътрудничество, в която ще се включат Община Варна, Националният институт за недвижимо културно наследство и Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Предвижда се висшето училище да се ангажира с издирването и изучаването на около 100 от обектите. Студенти от специалност „Архитектура“ ще събират цялата архивна и актуална документация, ще извършват цялостни вътрешни и външни огледи на място, ще правят подробно фотозаснемане. Финансирането на дейностите в размер на общо 310 хил. лв. за двете години е включено в програмата за проектиране и планиране на обекти по бюджета за 2019 г.- 2020 г., която днес също беше приета от общинските съветници. В програмата са заложени 3,62 млн. лева. В документа фигурира проектирането ПУП-ПРЗ за прилежащите територии към бул. „Варна“, за което са планирани 300 хил. лв. За изработване на ПУП-ПУР на части от селищни образувания „Ален Мак“ и „Боровец – юг“  се предвиждат близо 117 хил. лв.,а на ПУП-ПРЗ на „Малка чайка“ – 100 000 лв. Около 60 хил. лв. ще бъдат изразходени за  актуализация на Общия устройствен план.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар