Иван Портних запозна премиера Борисов с развитието на проекта за нова индустриална зона

Проектът за новата индустриална зона на Варна, който ще бъде реализиран съвместно с община Аксаково, получи подкрепата на премиера Бойко Борисов. Двамата с Иван Портних обсъдиха тази сутрин параметрите и развитието на проекта, който в момента се разглежда в Министерството на околната среда и водите. Експертният съвет по устройство на територията в Аксаково вече съгласува включването на зоната в Общия устройствен план на общината. За реализацията на проекта са отредени над 8000 дка. През зоната минават автомагистрала „Хемус“ и старият път за София, в близост са пристанищата, жп връзки, летището и заводите в Девня. Министър-председателят Бойко Борисов подчерта, че държавата ще окаже пълно съдействие за логистичното развитие на индустриалната зона, която ще става все по-атрактивна с напредването на строителството на автомагистрала „Хемус“. Иван Портних информира премиера, че днес в МОСВ се подписва и успешно защитения от общината проект за осигуряването на 60 нови електрически автобуса за Варна. Договорът е за одобрено финансиране за закупуването на превозните средства по проект „Екологично чист транспорт за Варна“ по приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ по OП „Околна среда 2014-2020 г.“ Стойността на проекта е 85 378 649 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 69 999 999 лв. Освен закупуването на 60 нови електрически автобуса, ще бъдат осигурени бързозарядни и бавнозарядни станции. Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Варна, посредством намаляване наднормените нива на фини прахови частици и азотни оксиди, както и до намаляване на шумовото замърсяване. С новите електробуси подвижният състав на общинската фирма „Градски транспорт“ ЕАД ще бъде обновен 100%, след като през последните 6 години бяха доставени 85 нови автобуса и 30 тролейбуса, отново чрез реализирани европейски проекти. Пресцентър ГЕРБ


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар