Четирима заместник-председатели ще има Общинският съвет във Варна

На днешното второ заседание съветниците решиха заместници на Тодор Балабанов да бъдат д-р Лидия Маринова от ГЕРБ, Христо Атанасов от Земеделски народен съюз „Александър Стамболийски", д-р Янко Станев от СДС и Генадий Атанасов от „Свобода и воля“. Номинациите на Николай Капитанов от „Демократична България“ и на Цончо Ганев от „Възраждане“ бяха отхвърлени. В състава на новия местен парламент ще има пет групи. Най-голяма е тази на ГЕРБ с 18 съветници. Следващата по численост е групата  на „БСП за България“, в която влизат 8 общински съветници. С петима членове е „Свобода и воля“, а групите на „Демократична България“ и „Възраждане“ включват по четирима съветници. Председател на групата на ГЕРБ ще бъде адв. Бранимир Балачев, а на „БСП за България“ – доц. Огнян Къчев. Щериана Иванова ще оглавява „Свобода и воля“. Начело на групата на  „Демократична България“ ще е д-р Ивайло Митковски, а на тази на „Възраждане“ – Костадин Костадинов. Според Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, който беше приет днес, минималният брой общински съветници за образуване на група е четири. Когато броят на съветниците в една група спадне под определения минимум, тя автоматично преустановява своето съществуване.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар