България и Северна Македония вече са с единна нивелачна мрежа

Общи нивелачни линии вече свързват България и Република Северна Македония, съобщават от МРРБ, цитирани от Дарик. Те са реализирани по съвместен проект на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Северна Македония. Проектът е изпълнен за по-малко от година в резултат от Меморандума за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията и кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни, подписан през 2018 г. в Струмица, пише в съобщението. По проекта е осигурена свързаност на двете страни по 3 гранични връзки: ГКПП "Гюешево"- Деве Баир; ГКПП "Станке Лисичково" - Делчево; ГКПП "Златарево"- Ново Село. Изпълнението му е било отчетено на двустранна среща в Агенцията по геодезия, картография и кадастър в София. В нея са участвали заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, изпълнителният директор на АГКК Виолета Коритарова и главният секретар на агенцията инж. Весела Тодорова. От Република Северна Македония участваха Борис Тунджев - директор на Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти, Саша Димески - държавен съветник в АКНИ, и Златко Србиноски от Геодезическия факултет в Скопие. Нивелачната мрежа представлява съвкупност от точки, материализирани чрез репери, върху които се извършват измервания за определяне на височини. Данните се използват в практиката на геодезията, геодинамиката, геофизиката, океанологията, хидрологията и други области, свързани с височинни определения и имат пряко отношение към инвестиционните проекти. Нивелачните репери от държавните нивелачни мрежи I и II клас са включени в Обединената европейска нивелачна мрежа (UELN). Височинната система е основен елемент от Българската геодезическа система 2005, която се преизмерва периодично за период не по-дълъг от 20 - 25 години.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар