АПИ стартира обществена поръчка за изграждането на тунел под Шипка

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на тунела под връх Шипка, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Целта на обществената поръчка е АПИ да възложи изготвянето на актуален, пълен и съгласуван технически проект, както и изграждането на трасето на обхода на Габрово в посочения участък, включващ и тунела под връх Шипка. В съответствие с разширения идеен проект, тунелът под връх Шипка се намира на 1,0 км западно от прохода Шипка и на 1,0 км източно от връх Малуша. В тунела са предвидени две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици по 0,50 м, два тротоара по 0,85 м, височина на строителния габарит на тунела - 4,80 м. лобалният проект „Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“ се намира в посока югозапад - юг от град Габрово. Обектът е ІІІ-5004 по номерацията на РП на територията на ОПУ Габрово и ОПУ-Стара Загора. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП І-5 при км 142+599 преди град Габрово. Трасето на обекта се отделя в дясно от РП І-5 „Велико Търново – Габрово“. Краят на глобалния проект - км 30+673,48≡км 182+669,72 (по километража на РП І-5) се включва в обхода на град Шипка РП І-5 „Габрово - Казанлък“.
Трасето се намира в области Габрово и Стара Загора. Трасето на път ІІІ-5004 „Обход на Габрово“ от км 0+000 до км 30+673,48 условно е разделено на пет етапа. Предмет на настоящата обществена поръчка е пети етап - от км 20+124,50 до км 30+673,48.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар