Актуализацията на бюджета на община Варна за 2019 г. беше одобрена

Актуализацията на бюджета на община Варна за 2019 г. беше одобрена на последното за годината заседание на местния парламент. След дебати „за“ коригираната макрорамка гласуваха 31 общински съветници, a „против“ бяха 13. След актуализацията бюджетът възлиза на 405 170 000 лв. при планирани в началото на годината 406 700 000 лв. Заедно с европейските средства променената рамка е в размер на 475 696 000 лв. Намалението е в резултат на това, че приходите от продажба на билети продължиха да се събират в общинското дружество „Градски транспорт“, а в бюджета бе заложено те да постъпват в ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ТАСРУД). Същевременно при основните пера като образование, здравеопазване, социалния дейности се отчита ръст на средствата. Актуализираната рамка за образование е с 6 279 000 лв. повече, което затвърждава тази сфера като приоритетна за община Варна. Увеличение има и на събираемостта на приходите от имуществени и други данъци. Общата сума е в размер на 85 816 570 лв., или с  4 616 570 лв. повече спрямо първоначално заложените. Ръстът се дължи основно на постъпленията от данъците за придобиване на имущество и върху превозните средства, при които преизпълнението е съответно 2 200 000 лв. и 2 100 000 лв. В местната хазна през тази година се очаква да влязат и 600 000 лв. повече от данък върху недвижимите имоти. Подобрена е събираемостта и на приходите от общински такси. Актуализираният размер възлиза на 41 988 373 лв., т.е. налице е ръст с 1 823 373 лв., дължащо се основно на увеличените постъпления от такса битови отпадъци. Общо 29 млн. лева, или с 1 млн. лв. повече спрямо предходната година, са очакваните приходи от такса смет през 2020 г. Това е записано в проекта на план-сметка „Чистота“, който също беше одобрен на днешното заседание. Предвиденият бюджет за почистване на града през следващата година е в размер на 31,5 млн. лева, но тази сума обаче ще претърпи промяна заради преходния остатък, който ще стане ясен в края на годината. Освен това предстои корекция в размера на отчисленията за депониране на отпадъците. Предвижда се през 2020 г. общините да плащат по 69 лв./т, вместо досегашните 95 лв./т, което също ще се отрази върху план-сметка „Чистота“.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар