1 млн. лв. повече за социални дейности в бюджета на Варна

С над 1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности спрямо 2018 г. Проекторамката в размер на близо 16,7 млн. лева беше одобрена на днешното заседание на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет – Варна. Приоритет остава надграждането на социалната програма, която тази година ще бъде допълнена с нова услуга. Предстои да отвори врати дневен център за деца с увреждания, включително с аутизъм. Към момента Община Варна предлага 58 социални услуги с капацитет близо 3 500 места. 27 от услугите са за деца и 31 – за пълнолетни. Тазгодишният бюджет е балансиран и е съобразен с потребностите на ползващите социалните услуги. С всяка изминала година броят на потребителите се увеличава, бе изтъкнато на днешното заседание. Капиталовата програма е в размер на 1,19 млн. лв. От тях 300 хил. лева са заделени за основен ремонт на общинска сграда в местността Планова, в която ще се помещава нов приют за временно настаняване. Други 300 хил. лева ще бъдат инвестирани в подобряване на  социалната инфраструктура – кризисен център и приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица. Предстои да стартира работата по изграждането на центровете за хора с деменция и с тежки множествени увреждания. Тази година ще бъдат извършени ремонти на сградите, в които ще се помещават центровете, а дейността им ще стартира през 2020 г. Ремонтни работи предстоят също в Дома за възрастни хора „Гергана“, Дневния център за деца и младежи с увреждания, пенсионерския клуб в кв. „Галата“. Предвижда се също закупуване на нови микробуси за хора с увреждания и на товарни автомобили за нуждите на социалния патронаж. Бюджетът за местни дейности е в размер на близо 8 млн. лева. В тази сума е включена цялостната издръжка на социални асистенти на 120 деца със специални образователни потребности, както и доставката на храна и топъл обяд за 1 655 социално слаби и възрастни хора чрез услугите домашен социален патронаж и обществена трапезария. С част от средствата ще се финансират също 16 центъра за социални услуги за деца и възрастни. В общинския бюджет са заложени близо 153 хил. лева за еднократни социални помощи, в това число 12 хил. лева за подпомагане на деца на загинали полицаи. Със 120 хил. лв. от местната хазна ще се финансира дейността на функциониращите на територията на общината 24 пенсионерски клуба.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар