Почти 100 милиона са приходите от нощувки във Варненско през август

През август 2018 г. в област Варна са функционирали 450 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата - 70.4 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 2.5%, а на леглата в тях - също с 2.5%, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 1 545.2 хил., или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като увеличение на нощувките (с 3.7%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 245.6 хил. са от български граждани, а 1 299.6 хил. - от чужденци. През август 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 21.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.7% от нощувките на български граждани и 21.6% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 56.9 и 7.0%. През август 2018 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия - 309.4 хил., от Румъния - 259.0 хил., от Полша - 181.5 хил. и от Русия - 87.4 хил. нощувки. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през август 2018 г. се увеличават с 6.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 280.8 хиляди. От всички пренощували лица 21.4% са българи, като по-голяма част от тях (51.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 220.7 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 24.9%, след тях се нареждат тези от Германия - 21.0%, от Полша - 13.4% и от Русия - 4.7%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 70.8% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.9. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2018 г. е 70.8%, като намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с август 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 84.1%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 70.2%, и с 1 и 2 звезди - 42.6%. Приходите от нощувки през август 2018 г. в област Варна достигат 98.5 млн. лв., или с 6.2% повече в сравнение с август 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 5.7%, така и от български граждани - с 10.5%. От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните. В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период. В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване. Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец. В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар