Парламентът избра новите в Инспектората на ВСС

Парламентът избра с квалифицирано мнозинство от две трети десетте инспектори към Инспектората на Висшия съдебен съвет Кандидатурите бяха общо 19 и всички са изслушани предварително в заседание на Комисията по правни въпроси на 20 януари. Новите инспектори са Александър Мумджиев, Генади Георгиев, Игнат Георгиев, Лидия Стоянова, Любка Кабзималска, Любомир Крумов, Мария Нейкова, Стефка Мулячка, Теодора Нинова и Юрий Кръстев. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е орган на съдебната власт, създаден с промените в Конституцията през 2007 година. Той е самостоятелен орган, а основната му функция е да проверява дейността на органите на съдебната власт, но без да засяга тяхната независимост. Инспекторатът се състои от главен инспектор и десет инспектори, които се избират от Народното събрание с квалифицирано мнозинство от две трети от народните представители. За инспектори се избират лица, които имат и най-малко 12 години юридически стаж, като за петима от инспекторите в рамките на този стаж се изискват и най-малко 8 години, а за останалите петима - най-малко 5 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел. Източник cross.bg  


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар