От НАП напомнят за подаване на данъчните декларации за третото тримесечие на 2019 г.

Изтича срокът за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък. От Националната агенция за приходите напомнят, че авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2019 г., се декларира до 31 октомври. Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице, не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в Приходната агенция до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът. Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица, както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.


Автор: Михаил Онегин
Напиши коментар